M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สัมมนาฟรี ปี 2020 หัวข้อ “การออกแบบเพื่อการประกอบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร” ณ TGI วันที่ 31 ม.ค.นี้

อัปเดตล่าสุด 31 ม.ค. 2563
  • Share :

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สส.) ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ในหัวข้อบรรยายเรื่อง “การออกแบบเพื่อการประกอบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร” ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ จ.ชลบุรี (ฟรี!!! รับจำนวนจำกัด)

กำหนดการสัมมนา 

  • 09:00 - 10:30 น. หลักการการเลือกขนาดชิ้นส่วนมาตรฐาน ( Standard Parts) ในการออกแบบเครื่องจักร 
  • 10:30 - 10:45 น. อาหารว่าง
  • 10:45 - 12:00 น. คุณลักษณะ (Specification) ของชิ้นส่วนมาตรฐาน ต่อสมรรถนะเครื่องจักร
  • 12:00 - 13:00 น. อาหารกลางวัน
  • 12:00 - 13:00 น. คุณลักษณะ (Specification) ของชิ้นส่วนประกอบร่วม (Counter Parts) ต่อสมรรถนะเครื่องจักร
  • 13:00 - 14:30 น. เงื่อนไขการปรับประกอบชิ้นส่วนมาตรฐานกับชิ้นส่วนประกอบร่วม
  • 14:30 - 14:45 น. อาหารว่าง
  • 14:45 - 16:00 น. การกำหนด GD&T ควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนประกอบร่วม
  • 1600: - 16:30 น. ช่วงเวลาตอบคำถามด้านเทคนิค

บรรยายโดย อาจารย์ ธวัชชัย นุชโสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องจักร

หมายเหตุ: ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 
โทร. 061-825-1028 หรือ 038-215033-39 แฟ็กซ์ : 033-266047
Email : crm_dept@tgi.mail.go.th Website : www.tgi.or.th 

ที่มา : M Report