M Report
อีเวนท์อื่นๆ

PTSC จัดสัมมนา "ทางเลือกใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตด้วย Metal Additive Manufacturing และ 3D-Printing" 27 พ.ย. นี้ ที่ สวทช.

27 พฤศจิกายน 2561
  • Share :
PTSC ได้ร่วมกับ MTEC และ Renishaw Thailand เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาทางเลือกใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตด้วย Metal Additive Manufacturing และ 3D-Printing in the Tooling (Mould and Die) Industry ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 50 ท่านแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - 12.00 น. ณ  Lecture room #1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. หรือ NASTDA  โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ "ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล" นักวิจัยชำนาญพิเศษ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  
 
งานสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับ
  • วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)
  • นักออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Designer)
  • นักพัฒนากระบวนการ (Process Developer)
  • นักตรวจสอบคุณภาพ (QC)
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager  )

กำหนดการสัมมนาทางเลือกใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตด้วย Metal Additive Manufacturing และ 3D-Printing in the Tooling (Mould and Die) Industry 

9:30      
Introduction of Additive Manufacturing in the 4th Industrial Revolution  (Mr.Shaun 
Lim)
10:00 Design Guidelines in Additive Manufacturing   (Ms.Jessie Tee)
10:30 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 Conformal Cooling in Mould Design with Additive Manufacturing   (Mr.Shaun Lim)
11:30
Implementing  Additive Manufacturing Mould Insert for Plastic Injection Moulding  
(ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล นักวิจัยชำนาญพิเศษ จาก Plastics Technology Laboratory, MTEC)
Introduction of Additive Manufacturing in the 4th Industrial Revolution  (Mr.Shaun 
Lim)
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลภาษาไทย
 

สำรองที่นั่ง!! ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ทางอีเมล์: info@ptsc.co.th

สอบถามเพิ่มเติม 

ติดต่อ คุณสมฤกษ์ (ฝ่ายการตลาด) โทร. 02-370-4900 หรือ 096-646-6419

ที่มา : Prescision Tooling Service Center Co., Ltd.