M Report
อีเวนท์อื่นๆ

TGI จัดสัมมนาฟรี "ทฤษฏีและหลักการใช้งานเครื่องวัดความเรียบผิวตามมาตรฐานสากล" 26 มี.ค.นี้ (รับจำนวนจำกัด)

26 มีนาคม 2563
  • Share :

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ บริษัท โอคอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาในหัวข้อ "ทฤษฏีและหลักการใช้งานเครื่องวัดความเรียบผิวตามมาตรฐานสากล" สำหรับผู้ที่สนใจต้องการทราบเทคนิคในการเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบผิวได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการวัดความเรียบผิวและรูปทรง สามารถทำการวัดและประเมินผลการวัดเพื่อนำไปใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น)

หัวข้อการสัมมนา

  1. ทำไมต้องทำการวัดความเรียบผิว
  2. นิยามและวิธีการคำนวณค่าความเรียบผิว
  3. พารามิเตอร์ความเรียบผิวตามมาตรฐานสากล
  4. รูปแบบการวัด เครื่องมือและอุปกรณื
  5. ชนิดของผิวงาน (Form, Waviness & Roughness)
  6. การใช้ตัวกรอง เพื่อจำแนกความเรียบผิว (Filter)
  7. ผลการวัดและพารามิเตอร์ (Ra, Rt, Rz …..)
  8. การคาริเบรทเกจ

 
บรรยายโดยวิทยากร :

ดร.ธรรมรัตน์ สมทอง หัวหน้าห้องปฏฺิบัติการพื้นผิว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
และ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือวัดความเรียบผิว บริษัท โอคอนเนอส์ (ประเทศไทย)
 
สมัครออนไลน์ : คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 
โทร. 061-825-1028 หรือ 038-215033-39 กด 1
Email : crm_dept@tgi.mail.go.th Website : www.tgi.or.th 

ที่มา : M Report