M Report
อีเวนท์อื่นๆ

22 พ.ย. นี้ ขอเชิญร่วมสัมมนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา "มาตรฐานอาชีพ System Integrator" ฟรี! สมัครด่วน จำนวนจำกัด

22 พฤศจิกายน 2561
  • Share :

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการจัดทำมาตรฐาน System Integrator  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันไทย - เยอรมัน ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพ System Integrator ของต่างประเทศและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการจักทำมาตรฐานอาชีพ System Integratorของประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาระบบการผลิตของไทยสู่ Automation และ Industry 4.0 เทียบเท่ามาตรฐานสากล  งานสัมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้อง A511  สถาบันไทย - เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จังหวัดชลบุรี  สมัครด่วน! สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (จำนวนจำกัด) หมดเขต 20 พ.ย. นี้


หัวข้อในการนำเสนอ 

  • ขอบเขตของนิยามอาชีพ
  • ระดับของคุณวุฒิวิชาชีพ
  • รายการสมรรถนะที่ควรจะมีในมาตรฐานอาชีพ
  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานจากต่างประเทศ (ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา ,เยอรมนี)

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามาตรฐานอาชีพโดยแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบสมรรถนะ ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคลที่จำเป็นต้องมีในมาตรฐานอาชีพ  System Integrator ไทยเพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยนำไปจักทำมาตรฐายต่อไป 

สำรองที่นั่งออนไลน์https://goo.gl/C7Co4e

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02-345-1220 (คุณอัสม่า) , 02-345-1225 (คุณจิรภัทร)
Email : HCBI.FTI@Gmail.com
Website : www.HCBI.org
Youtube : HCBI Chanel

ที่มา : M Report