M Report
อีเวนท์อื่นๆ

ห้ามพลาด ! โอกาสที่คุณจะได้เยี่ยมชมโรงงาน Seagull ผู้ผลิตเครื่องครัวสเตนเลสรายใหญ่ระดับประเทศ กับไลน์ผลิตไร้มนุษย์ พร้อมฟังเสวนาโซลาร์เซลล์ โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ

29 พฤษภาคม 2562
  • Share :
  • 2,511 Reads   
เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และรับข้อมูลตรงจากผู้รู้ ทั้งเรื่องการบริหารทรัพยากร การจัดการต้นทุนพลังงาน เพื่อนำไปสู่โอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ไทยสเตลเลสสตีล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตลเลสและกระทะ Non-Stick ภายใต้ตรา Seagull และ ตราจรวด แบรนด์คุ้นหูที่มีวางจำหน่ายทั่วประเทศ ไทยสเตลเลสสตีลผลิตช้อน 500,000 คันต่อวันเป็นอย่างต่ำ ตอบสนองความต้องการตลาดในประเทศที่มีได้กว่า 40 ล้านคันต่อเดือน แน่นอนว่ากว่าจะสำเร็จเช่นวันนี้ ต้องผ่านพ้นอุปสรรค ไม่ว่าจะเรื่องการขาดแคลนแรงงาน หรือการแบกรับต้นทุนด้านพลังงาน ความสำเร็จอาจจะเป็นประเด็นรอง เพราะประเด็นหลักคือ  "ทำอะไร แล้วทำอย่างไร จึงจะผ่านอุปสรรคมาสู่ความสำเร็จ"
 
การเข้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้ นอกจากจะได้สัมผัสกับ Full Automation Line ซึ่งเป็นไลน์ผลิตช้อนที่ไร้มนุษย์ ได้ชมศักยภาพต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการต่อท้องตลาดของไทยสเตลเลสสตีสแล้ว ยังจะได้รับข้อมูลการลดต้นทุนด้านพลังงาน ผ่านการเสวนาเรื่อง “ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน ดี 2 ต่อ”
 
ภาคอุตสาหกรรมไทยนับว่าเป็นภาคส่วนสำคัญที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ โดยพลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสองพลังงานสำคัญนอกเหนือจากปิโตรเลียม ซึ่งการจัดหาและการใช้พลังงานจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ดังนั้น แนวนโยบายจากภาครัฐโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับที่ 9/2560 จึงได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสำนักข่าวอุตสาหกรรม M Report ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จึงได้จัด งานเสวนาเรื่อง “ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน ดี 2 ต่อ” ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงงานไทยสเตนเลสสตีล อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีคิด ทางเลือก การประเมินความคุ้มค่าต่อการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน รวมถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการถึงความท้าทายในการผลักดันโครงการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นได้จริง และกรณีต้องการขอส่งเสริมการลงทุนจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ทำอย่างไร 
งานเสวนาครั้งนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของโรงงาน ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ที่รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพยากร ต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิต เพื่อนำสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฟังเสวนาด้วยตัวเอง รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ค่าลงทะเบียนสัมมนา 1,200 บาทต่อท่าน (รวมรถรับส่งจากไบเทค บางนา และเลี้ยงอาหารกลางวัน)  คลิกลงทะเบียน 
 
ร่างกำหนดการ 
งานเสวนา เรื่อง “ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน ดี 2 ต่อ”
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 
ณ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด (โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี)
 
 
08:00 น รถตู้ผู้ร่วมเสวนาออกจาก ไบเทค บางนา เดินทางสู่ โรงงานไทยสเตนเลสสตีล 
10:00 น.  เสวนา เรื่อง “ติดตั้งโซลาเซลล์ ประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน ดี 2 ต่อ”
  ผู้ดำเนินรายการ จาก ข่าวออนไลน์ M Report
  ผู้ร่วมเสวนา 
 
- คุณอานนท์ เรืองจรุงพงศ์ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด 
- ผู้แทนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- ผู้แทนจาก บริษัท พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11:30 น. ถาม-ตอบ
12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. เยี่ยมชมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน การติดตั้งโซลาร์เซลล์ และส่วนการผลิตเครื่อง
  ครัวสเตนเลส แบรนด์ “Seagull”
14:30 น. เดินทางกลับ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Line @ MreportTH
Tel. 02 399 3908-9 

ที่มา : M Report