M Report
อีเวนท์อื่นๆ

ชวนฟัง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้” ฟรี! 24 พฤษภาคมนี้ ที่นครราชสีมา

24 พฤษภาคม 2561
  • Share :

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน (จังหวัดนครราชมีมา) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้” ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักธุรกิจหรือนักลงทุน เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน

งานสัมมนานี้ได้ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่สองเป็นผู้ให้การบรรยายในหัวข้อ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้” และมีเสวนาเรื่อง “EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน” จากวิทยากร ศทภ. 4

 

งานสัมมนานี้เข้าร่วมฟรี! และรับจำนวนจำกัดเพียง 120 ท่านเท่านั้น! (สมัครก่อนวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

 

สามารถลงทะเบียบตอบรับออนไลน์ได้ที่: www.boi.go.th/korat_seminar

 

และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

kort@boi.go.th

นางสาวณิชาภา ฉอ้อศรี และนางสาวณัฐิดา พัตน์นอก

โทร. 0 4438 4200 ต่อ 4207, 4208

ที่มา : M Report