M Report
อีเวนต์อื่นๆ

ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีไส้แบบชนิดละลายน้ำสำหรับงานหล่อโลหะ" จัดโดย MTEC วันที่ 20 ม.ค. 66 นี้

อัปเดตล่าสุด 8 ม.ค. 2566
 • Share :
 • 1,350 Reads   

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เปิดอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีไส้แบบชนิดละลายน้ำสำหรับงานหล่อโลหะ" (Water Soluble Core) วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี **มีค่าลงทะเบียน ราคา 3,500 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ชิ้นงานหล่อโลหะที่มีรูปร่างซับซ้อน มีส่วนเว้าหรือส่วนคอด (Undercut) หลายตำแหน่ง มักมีความยุ่งยากในการออกแบบแม่พิมพ์แบบถาวร (Permanent mould) เนื่องจากต้องออกแบบแม่พิมพ์ให้สามารถถอดชิ้นงานออกมาโดยไม่เกิดความเสียหาย ซึ่งโดยทั่วไปใช้วิธีใส่แกนสไลด์ (Sliding core) ซึ่งมีข้อเสียที่ต้องหยุดผลิตเพื่อซ่อมบำรุงบ่อย รวมทั้งอาจไม่สามารถใช้กับแม่พิมพ์ที่มีหลายโพรงแบบ (Multiple cavities)

วิธีแก้อีกทางทำโดยเพิ่มเนื้อโลหะของชิ้นงานหล่อบริเวณที่มีส่วนเว้าหรือส่วนคอด และตัดปาดเนื้อส่วนเกินนี้ออกภายหลัง ซึ่งมีข้อเสียคือ สิ้นเปลืองวัตถุดิบ เพิ่มขั้นตอนและเวลาการผลิต การแก้ปัญหาการถอดชิ้นงานหล่อที่มีรูปร่างซับซ้อนออกจากแม่พิมพ์นี้สามารถทำได้เช่นเดียวกับการทำให้เกิดโพรงกลวงภายในชิ้นงานหล่อโดยไม่ต้องตัดปาด นั่นคือใช้ไส้แบบ (Core) ซึ่งช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ เวลาในการผลิต และปริมาณชิ้นงานเสีย ดังนั้นปัจจุบันอุตสาหกรรมหล่อโลหะจึงเสาะหาเทคโนโลยีการสร้างโพรงกลวงภายในชิ้นงานหล่อด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งไส้แบบชนิดละลายน้ำ (Water soluble core) กำลังเป็นที่สนใจของอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีไส้แบบชนิดละลายน้ำถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความแม่นยำของขนาด อายุการใช้งาน ความแข็งแรง ความเรียบผิว และความสามารถในการละลายน้ำ เป็นต้น ที่เหมาะสมกับการใช้เป็นไส้แบบสำหรับกระบวนการหล่อโลหะต่างๆ

กำหนดการ อบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีไส้แบบชนิดละลายน้ำสำหรับงานหล่อโลหะ" (Water Soluble Core)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

 • 8:30-9:00 น. เริ่มลงทะเบียน
 • 9:00-10:30 น. ภาพรวมและแนวโน้มของการใช้งานไส้แบบชนิดละลายน้ำ
 • 10:30-10:45 น. พักการบรรยาย 15 นาที
 • 10:45-12:00 น. เทคโนโลยีการผลิตและคุณสมบัติของไส้แบบชนิดละลายน้ำ
 • 12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00-14:30 น. ตัวอย่างไส้แบบชนิดละลายน้ำที่ทำจากวัสดุต่างๆ
 • 14:30-14:45 น. พักการบรรยาย 15 นาที
 • 14:45-15:45 น. ตัวอย่างการใช้งานวัสดุชนิดละลายน้ำสำหรับผลิตโฟมอะลูมิเนียม
 • 15:45-16:00 น. ราคาวัสดุชนิดละลายน้ำต่างๆ
 • 16:00-16:30 น. Q & A

วิทยากร

 • ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง
 • คุณชลลดา ดำรงค์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง

ค่าลงทะเบียน

 • บุคคลทั่วไป  ราคา 3,500 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ข้าราชการและพนักงานองค์กรรัฐ  ราคา 3,271.03 บาท/ท่าน (ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ : www.mtec.or.th/general-training-courses/72300/

***หากมีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 10 ท่าน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร***

การชำระค่าลงทะเบียน

– โอนเงินเข้าบัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-00001-0
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทาง Email: [email protected]
หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ นายพลธร เวณุนันท์)
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4675, 4677
E-mail : [email protected]

 

 

 

เอ็มเทค สวทช. เปิดหลักสูตรอบรม "การแปรรูปยางด้วยการฉีดขึ้นรูปและการออกแบบแม่พิมพ์"

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH