สหรัฐอเมริกา Machine Tools 2022

สหรัฐฯ สั่งซื้อเครื่องจักรกล ไตรมาสแรก 2022 สูงสุดรอบ 2 ทศวรรษ

สหรัฐฯ ทำสถิติยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 มูลค่า 1.47 ล้านเหรียญ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไตรมาสแรกในรอบสองทศวรรษ

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, มาตรฐาน IEC, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สมอ. ผนึก ส.อ.ท. ดันแผนอุตฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หนุนไทยสู่สังคมดิจิทัล

สมอ. ผนึก สภาอุตฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (IEC) หนุนไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัล


ตู้เบิกจ่ายทูล Supply Point รุ่น ModuloGen 2 PTSC
ทูลลิ่งอื่นๆ

ตู้เบิกเครื่องมืออัจฉริยะ Supply Point รุ่น ModuloGen 2 แม่นยำสูง ป้องกันของหาย 100% ที่ PTSC แนะนำให้สถานประกอบการต้องมี

PTSC แนะนำตู้เครื่องมือ Supply Point รุ่น ModuloGen 2 สำหรับบริหารจัดการและควบคุมการเบิกจ่ายทูลส์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำสูง สถานประกอบการสามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย Video