ดีพร้อมฯ ชวนร่วมกิจกรรม "การเพิ่มความสามารถ SME ให้ดีพร้อมด้วย ERP" เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67

DIPROM ชวนร่วมกิจกรรม "การเพิ่มความสามารถ SME ให้ดีพร้อมด้วย ERP" เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67

อัปเดตล่าสุด 26 พ.ค. 2567
  • Share :
  • 559 Reads   

DIPROM กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝ่ายกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก "การเพิ่มความสามารถ SME ให้ดีพร้อมด้วย ERP" ** เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 **

คุณสมบัติ

SMEs ภาคผลิต ภาคการค้า และบริการ

(สถานประกอบการ SMEs ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา และ สมุทรปราการและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สิทธิพิเศษ

ผู้เข้าร่วมฯ จะได้รับการอบรมวิธีการใช้งานและติดตั้งโปรแกรม ERP สำหรับ ทดลองใช้งาน ฟรีอีก 6 เดือน หลังจบโครงการฯ พร้อมเปรียบเทียบผลลัพธ์ ก่อน-หลังการติดตั้งโปรแกรมถึงความคุ้มค่า และประโยชน์จากการใช้งาน

คุณสมบัติโปรแกรม ERP

- รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน
- รองรับกระบวนทำ การผลิต สูตรการผลิต ต้นทุนการผลิต และระบบติดตามงานผลิต
- รอรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ
- สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต็อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้
- สามารถเชื่อมต่อกับ Lazada, Shopee หรือ e-Commerce ต่างๆ ได้ ฯลฯ

การดำเนินงาน

ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม ERP ในสถานประกอบการ จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย

1) การประเมินศักยภาพทางธุรกิจ ข้อมูลความต้องการและปัญหาที่มี วางแผนการพัฒนางานระบบ ERP อย่างน้อย 1 Module
2) ให้คำแนะนำโปรแกรม ERP กำหนดแนวทางการทำงาน เช่น การติดตั้งระบบ การเตรียมความพร้อมและข้อมูล การลงข้อมูลในระบบ และการใช้งานระบบ
3) นำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
4) สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบก่อน-หลังการปรับปรุง (Before-After)


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 67
สนใจ คลิก Link ลงทะเบียนเลย : https://shorturl.asia/ZM1bD
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : นางสาวสุดารัตน์ แซ่ใช้
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
โทร : 081-245-4724 หรือ 02 430 6871 ต่อ 4
 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH