ยอดขายรถยนต์ ธันวาคม 2566, ยอดขายรถยนต์ 2566 เดือนธันวาคม (Thailand Automotive Sales in December 2023), ยอดขายรถยนต์ 2566 เดือน ธ.ค. 68,326 คัน

ยอดขายรถยนต์ 2566 รวมทั้งปี 7.75 แสนคัน ลดลง 8.67%

อัปเดตล่าสุด 29 ม.ค. 2567
 • Share :
 • 6,609 Reads   

ในเดือนธันวาคม 2566 ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 68,326 คัน เพิ่มขึ้น 10.88% จากเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 17.48% จากเดือนเดียวกันปีก่อน 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยรายละเอียดของยอดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ดังต่อไปนี้

Advertisement

ยอดขายรถยนต์ 2566

 • เดือนธันวาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 68,326 คัน เพิ่มขึ้น 10.88% (MoM) แต่ลดลง 17.48% (YoY) ยอดขายรถยนต์ลดลง เนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อเพราะหนี้ครัวเรือนสูง และเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากผลผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลงตามการส่งออกที่ลดลง โรงงานจึงลดกะทำงานและลดทำงานล่วงเวลา คนงานขาดรายได้ ประกอบกับค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้เหลือเงินไม่เพียงพอในการใช้จ่ายอย่างอื่นได้ นอกจากนี้การลงทุนและการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐก็ยังต้องรองบประมาณรายจ่ายปี 2567 ที่ล่าช้าออกไปอีกหลายเดือน 
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์สันดาปภายใน (ICE) 17,555 คัน คิดเป็น 25.69% ของยอดขายทั้งหมด ลดลง 31.58% จากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้า (BEV) 8,753 คัน คิดเป็น 12.81% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้น 239.92% จากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) 107 คัน คิดเป็น 0.16% ของยอดขายทั้งหมด ลดลง 80.33% จากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสม (HEV) 13,085 คัน คิดเป็น 19.15% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้น 122.27% จากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
 • ภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 รถยนต์มียอดขาย 775,780 คัน ลดลง 8.67% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ยอดขายรถจักรยานยนต์ 2566

 • เดือนธันวาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 132,377 คัน ลดลง 7.51% (MoM) แต่ลดลง 8.35% (YoY)
  • รถจักรยานยนต์สันดาปภายใน (ICE) 132,365 คัน คิดเป็น 99.87% ของยอดขายทั้งหมด ลดลง 8.26% (YoY)
  • รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผสม (HEV) 12 คัน คิดเป็น 0.01% ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันไม่มีการผลิต
 • ภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 รถจักรยานยนต์มียอดขาย 1,856,814 คัน เพิ่มขึ้น 3.62% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

 

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2566

 

#ยอดขายรถยนต์ 2566 #ยอดขายรถจักรยานยนต์ 2566 #ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ 2566 #ยอดขายรถยนต์ในประเทศ #ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศ #ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH