ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า 2566, รถยนต์ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า, Electric Vehicles, Automotive

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า BEV ปี 2566 รวม 100,214 คัน

อัปเดตล่าสุด 6 ก.พ. 2567
 • Share :
 • 1,064 Reads   

​​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า BEV, PHEV, และ HEV ของไทยประจำเดือนธันวาคม2566 ดังนี้

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนธันวาคม 2566 

เดือนธันวาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 11,187 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 317.43 โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 9,232 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 643.32 
  • รถยนต์นั่งจำนวน 9,138 คัน
  • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 90 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน  4 คัน
  • รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 40 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 900
 • รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 43 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 207.14
  • รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 42 คัน
  • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 1 คัน
 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 1,847 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 70.39
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 1,837 คัน
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 10 คัน
 • รถโดยสารมีทั้งสิ้น 7 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 97.91
 • รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 18 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 1,700

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 100,214 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 381.77 

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV เดือนธันวาคม 2566 

เดือนธันวาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 5,509 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 34.43 โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 5,469 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 34.34
 • รถยนต์นั่งจำนวน 5,462 คัน
 • รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 2 คัน
 • รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 5 คัน
 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 40 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 48.15
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 40 คัน

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 85,069 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 32.85

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV เดือนธันวาคม 2566 

เดือนธันวาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 535 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 21.21 โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 535 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 21.21
 • รถยนต์นั่งจำนวน 535 คัน

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 11,703 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 3.28

 

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนธันวาคม 2566

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH