ยอดผลิตรถยนต์ธันวาคม 2566, ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือน ธ.ค. รวม 1.3 แสนคัน ลดลง 15.75%

ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือน ธ.ค. รวม 1.33 แสนคัน รวมทั้งปีผลิต 1.84 ล้านคัน ลดลง 2.2%

อัปเดตล่าสุด 29 ม.ค. 2567
  • Share :
  • 11,275 Reads   

​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2566 มีทั้งสิ้น 133,621 คัน ลดลง 15.75% (YoY) และลดลง 18.19% (MoM) เนื่องจากวันทำงานน้อยกว่า และเพราะผลิตขายในประเทศลดลงถึง 29.94% โดยเฉพาะรถกระบะที่ผลิตลดลงถึง 41.30% จากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถกระบะเพราะหนี้ครัวเรือนสูงถึง 90.6% ของ GDP และอีกส่วนหนึ่งมาจากรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาขายในประเทศ โดยมียอดจดทะเบียนถึง 75,690 คัน ทำให้ผลิตรถยนต์นั่งลดลง 16.24% แต่การผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกปี 2566 กลับเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 11.44% ตามยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 11.30% และสูงกว่าส่งออกปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19

ยอดผลิตรถยนต์ธันวาคม 2566, ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือน ธ.ค. รวม 1.3 แสนคัน ลดลง 15.75%

ทั้งนี้ รวม 12 เดือนแรก (มกราคม - ธันวาคม 2566) ผลิตแล้ว 1,841,663 คัน ลดลง 2.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 163,337 คัน รายละเอียดดังนี้

- รถยนต์นั่ง ผลิตได้ 50,099 คัน ลดลง 7.94% (YoY)
     - รถยนต์นั่ง Internal Combustion Engine ผลิตได้ 35,086 คัน ลดลง 22.45% (YoY)
     - รถยนต์นั่ง Battery Electric Vehicle ในเดือนธันวามคมปี 2566 ผลิตได้ 6 คัน และ 2565 ไม่มีการผลิต
     - รถยนต์นั่ง Plug-in Hybrid Electric Vehicle ผลิตได้ 216 คัน ลดลง 81.30% (YoY)
     - รถยนต์นั่ง Hybrid Electric Vehicle ผลิตได้ 14,791 คัน เพิ่มขึ้น 84.38% (YoY) 

- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ผลิตได้ 2 คัน ปี 2565 ไม่มีการผลิต
- รถยนต์บรรทุก ผลิตได้ทั้งหมด 83,520 คัน ลดลง 19.83% (YoY)
     - รถกระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ทั้งหมด 80,489 คัน ลดลง 21.37% (YoY)
     - รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน ผลิตได้ 3,031 คัน เพิ่มขึ้น 66.36% (YoY)

ยอดผลิตรถยนต์ธันวาคม 2566, ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือน ธ.ค. รวม 1.3 แสนคัน ลดลง 15.75%

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนธันวาคม 2566 ผลิตได้ 82,592 คัน คิดเป็น 61.81% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 3.70% (YoY) 

- รถยนต์นั่ง ผลิตเพื่อการส่งออก 27,155 คัน เพิ่มขึ้น 0.47% (YoY) 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 55,437 คัน ลดลง 5.62% (YoY) 

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนธันวาคม 2566 ผลิตได้ 51,029 คัน คิดเป็น 38.19% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 29.94% (YoY) 

- รถยนต์นั่ง ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 22,944 คัน ลดลง 16.24% (YoY)
- รถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 25,052 คัน ลดลง 42.57% (YoY)

 

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2566

 

#ยอดผลิตรถยนต์ 2566 #ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศ 2566 #ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก 2566 #ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก #ยอดผลิตรถยนต์ #ยอดผลิตรถกระบะ #ยอดผลิตรถบรรทุก #การผลิตรถยนต์นั่งในไทย #การผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH