ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า 2566, รถยนต์ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า, Electric Vehicles, Automotive

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนพฤศจิกายน 2566

อัปเดตล่าสุด 24 ธ.ค. 2566
 • Share :
 • 839 Reads   

​​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยปริมาณการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า BEV, PHEV, และ HEV ของไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนี้

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนพฤศจิกายน 2566 

เดือนพฤศจิกายน 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 11,290 คัน เพิ่มขึ้น 292.29% จากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 8,979 คัน เพิ่มขึ้น 583.33% จากเดือนพฤศจิกายน 2565
  • รถยนต์นั่งจำนวน 8,940 คัน
  • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 32 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 2 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 5 คัน
 • รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 36 คัน เพิ่มขึ้น 620% จากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
 • รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 93 คัน เพิ่มขึ้น 126.83% จากเดือนพฤศจิกายน 2565
  • รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 92 คัน
  • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 1 คัน
 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 2,178 คัน เพิ่มขึ้น 67.93% จากเดือนพฤศจิกายน 2565
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 2,177 คัน
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 1 คัน
 • รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 4 คัน ซึ่งช่วงปีที่แล้วยังไม่มีการจดทะเบียน

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 89,027 คัน เพิ่มขึ้น 391.29% จากเดือนมกราคม - พฤศจิกายนปีที่แล้ว

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV เดือนพฤศจิกายน 2566 

เดือนพฤศจิกายน 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 7,524 คัน ลดลง 47.82% จากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 7,486 คัน ลดลง 48.18% จากเดือนพฤศจิกายน 2565
  • รถยนต์นั่งจำนวน 7,479 คัน
  • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 2 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 1 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 4 คัน
 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 38 คัน เท่ากับเดือนพฤศจิกายน 2565
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 38 คัน

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 79,560 คัน เพิ่มขึ้น 32.74% จากเดือนมกราคม - พฤศจิกายนปีที่แล้ว

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV เดือนพฤศจิกายน 2566 

เดือนพฤศจิกายน 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 785 คัน ลดลง 8.31% จากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 785 คัน ลดลง 8.31% จากเดือนพฤศจิกายน 2565
  • รถยนต์นั่งจำนวน 784 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจร 1 คัน

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 11,168 คัน เพิ่มขึ้น 4.84% จากเดือนมกราคม - พฤศจิกายนปีที่แล้ว

 

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2566

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH