ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า 2566, รถยนต์ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า, Electric Vehicles, Automotive

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนตุลาคม 2566

อัปเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2566
 • Share :
 • 3,691 Reads   

​​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยปริมาณการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า BEV, HEV, และ PHEV ของไทยประจำเดือนตุลาคม 2566 ดังนี้

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนตุลาคม 2566 

เดือนตุลาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 9,808 คัน เพิ่มขึ้น 400.41% จากเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 7,715 คัน เพิ่มขึ้น 526.73% จากเดือนตุลาคม 2565
  • รถยนต์นั่งจำนวน 7,628 คัน
  • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 80 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 4 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 3 คัน
 • รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 19 คัน เพิ่มขึ้น 280% จากเดือนตุลาคม 2565
 • รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 31 คัน เพิ่มขึ้น 287.50% จากเดือนตุลาคม 2565 
  • รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 30 คัน
  • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 1 คัน
 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 1,967 คัน เพิ่มขึ้น 256.34% จากเดือนตุลาคม 2565 
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 1,967 คัน
 • รถโดยสารมีทั้งสิ้น 66 คัน ลดลง 59.01% จากเดือนตุลาคม 2565
 • รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 10 คัน เพิ่มขึ้น 233.33% จากเดือนตุลาคม 2565

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 77,737 คัน เพิ่มขึ้น 409.98% จากเดือนมกราคม - ตุลาคมปีที่แล้ว

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV เดือนตุลาคม 2566 

เดือนตุลาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 6,613 คัน ลดลง 31.31% จากเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 6,584 คัน ลดลง 31.92% จากเดือนตุลาคม 2565
  • รถยนต์นั่งจำนวน 6,573 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 4 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 7 คัน
 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 29 คัน ลดลง  34.09% จากเดือนตุลาคม 2565
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 29 คัน

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 72,036 คัน เพิ่มขึ้น 31.34% จากเดือนมกราคม - ตุลาคมปีที่แล้ว

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV เดือนตุลาคม 2566 

เดือนตุลาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 849 คัน เพิ่มขึ้น 5.56% จากเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 849 คัน ลดลง 5.56% จากเดือนตุลาคม 2565
  • รถยนต์นั่งจำนวน 849 คัน

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 10,383 คัน เพิ่มขึ้น 7.14% จากเดือนมกราคม - ตุลาคมปีที่แล้ว

 

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนตุลาคม 2566

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH