สำนักข่าวดิจิทัลเฉพาะด้าน

เอ็ม รีพอร์ต คือ สำนักข่าวออนไลน์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการ อันดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมให้มีการลงทุนในการใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรในการผลิตให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยด้านอุตสาหกรรม ผ่านข้อมูลและข้อวิเคราะห์ ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ ของเทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระดับมหภาค

รายงานข่าวสารและข้อมูลทุกวัน

เอ็ม รีพอร์ต รายงานข่าวสารและข้อมูลทุกวัน ผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ และ YouTube โดยคัดสรรมาเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนเลือกเครื่องจักรที่ดีให้แก่นักอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร การแปรรูปโลหะ วิศวกรรม เครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์

เพื่อการลงทุนในเครื่องจักรที่เหมาะสม

เอ็ม รีพอร์ต เชื่อว่าการเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกเครื่องจักรที่ดีจะสร้างผลกำไร ในทางกลับกันการเลือกเครื่องจักรที่ผิดจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า

พันธมิตรด้านองค์กรข่าว

เป็นพันธมิตรกับสำนักข่าว นิคคัน โคเงียว ชิมบุน ประเทศญี่ปุ่น สำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ ประเทศไทย และ สำนักพิมพ์อื่นจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ข้อมูลและข่าวสารที่กระชับ ฉับไว จากวงในอุตสาหกรรม

สิ่งจำเป็นในทุกการตัดสินใจ คือ ข้อมูลและข่าวสารที่เชื่อถือได้ ครบทุกเรื่องสำคัญ และทันต่อเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้เอง เอ็ม รีพอร์ต สำนักข่าวออนไลน์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ด้วยความร่วมมือของกลุ่มนักอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดเฉกเช่นเดียวกันนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะมีส่วนในการสร้างแรงกระเพื่อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ผ่านการลงทุนที่ชาญฉลาดและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลและข่าวสารที่กระชับ ฉับไว จากวงในอุตสาหกรรม อาทิ

 • เศรษฐกิจภาพรวม
 • ความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรม
 • เทรนด์และนวัตกรรม
 • นโยบายภาครัฐ
 • เจาะลึกธุรกิจและการลงทุน
 • ข้อมูลด้านสถิติและการจัดอันดับ
 • ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการผลิต
 • ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ
 • ข่าวการจัดงานและกิจกรรม

กำหนดการเปิดตัว

ข่าวออนไลน์ เอ็ม รีพอร์ต ได้ออกข่าวครั้งแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสร้างเครือข่ายนักอุตสาหกรรมผู้ติดตามอ่านข่าว ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี โดยมียอดการอ่านรายเดือนมากกว่า 130,000 หน้า จึงได้จัดให้มีงานเปิดตัว “สำนักข่าวออนไลน์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการ เอ็ม รีพอร์ต” อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้ง

 • คุณก่อเกียรติ ทรัพย์สมพล
 • คุณณัฐ เครือโชติกุล
 • คุณนิพนธ์ สมพรนิมิตกุล
 • คุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท์
 • คุณรัชศักดิ์ เกิดภู่
 • คุณสุรชัย ตั้งธราธร
 • คุณอานนท์ เรืองจรุงพงศ์

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 • ดร. ดำริ สุโขธนัง
  อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • คุณปราโมทย์ วิทยาสุข
  อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • คุณดุษฎี สินเจิมสิริ
  อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 • คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • รศ. ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร
  อดีตผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
 • คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์
  นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
 • ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา
  กรรมการบริหารสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 • Mr. Kazuhisa Takahashi
  ประธานสมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JAMTAT)
 • Mr. Haruhiro Imizu
  ประธานบริษัท The Nikkan Kogyo Shimbun, Ltd.
 • Mr. Tsuneyuki Ishii
  ประธานบริษัท Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
 • Mr. Hideki Tsukamoto
  กรรมการบริหาร Sodick Co., Ltd. และประธานบริษัท Sodick (Thailand) Co., Ltd.
 • คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

องค์กรภาคอุตสาหกรรมองค์กรภาคเอกชน

ร่วมสร้างแรงกระเพื่อม และติดตามข่าววงในอุตสาหกรรมทุกวันได้ที่

www.mreport.co.th
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562*