สำนักข่าวดิจิทัลเฉพาะด้าน

เอ็ม รีพอร์ต คือสำนักข่าวอุตสาหกรรม ที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรม ผ่านข้อมูลและข้อวิเคราะห์ ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ ของเทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระดับมหภาค

รายงานข่าวสารและข้อมูลทุกวัน

เอ็ม รีพอร์ต รายงานข่าวสารและข้อมูลในทุกวันทำงานผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ และ You Tube โดยคัดสรรมาเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนเลือกเครื่องจักรที่ดี ให้แก่นักอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร การแปรรูปโลหะ วิศวกรรม เครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์

เพื่อการลงทุนในเครื่องจักรที่เหมาะสม

เอ็ม รีพอร์ต เชื่อว่าการเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกเครื่องจักรที่ดีจะสร้างผลกำไร ในทางกลับกันการเลือกเครื่องจักรที่ผิดจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า

พันธมิตรด้านองค์กรข่าว

เป็นพันธมิตรกับสำนักข่าว นิคคัน โคเงียว ชิมบุน ประเทศญี่ปุ่น, สำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ ประเทศไทย และ สำนักพิมพ์อื่น ๆ จากอเมริกาและยุโรป

ข้อมูลและข่าวสารที่เชื่อถือได้

สิ่งจำเป็นในทุกการตัดสินใจ คือ ข้อมูลและข่าวสารที่เชื่อถือได้ ครบทุกเรื่องสำคัญ และทันต่อเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้เอง เอ็ม รีพอร์ต สำนักข่าวออนไลน์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการจึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ด้วยความร่วมมือของกลุ่มนักอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดเฉกเช่นเดียวกันนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะมีส่วนในการสร้างแรงกระเพื่อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ผ่านการลงทุนที่ชาญฉลาด และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต

  • เศรษฐกิจภาพรวม
  • ความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรม
  • เทรนด์และนวัตกรรม
  • นโยบายภาครัฐ
  • เจาะลึกธุรกิจและการลงทุน
  • ข้อมูลด้านสถิติและการจัดอันดับ
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการผลิต
  • ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ
  • ข่าวการจัดงานและกิจกรรม

กำหนดการเปิดตัว

Soft launch วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เริ่มส่งข่าวออกในทุกวันทำงาน เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในเดือนตุลาคม 2561

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

องค์กรภาคอุตสาหกรรมองค์กรภาคเอกชน
*ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561*