MLCC คืออะไร?

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจับตามองจากหลายอุตสาหกรรมคือ “ตัวเก็บประจุเซรามิคแบบหลายชั้น (MultiLayer Ceramic Capacitors: MLCC)” อย่างไรก็ตาม MLCC ก็ยังไม่ได้เป็…

แม่พิมพ์ปั๊มแบบเปลี่ยน-ติดตั้งเร็ว (Quick Die Change type dies)

อำนาจ แก้วสามัคคี ที่ปรึกษาอิสระสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย นำเสนอบทความการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานด้านแม่พิมพ์ ตอน แม่พิมพ์ปั๊มแบบเปลี่ยน-ติดตั้งเร็ว (Quick Die Change type dies)

AI ยกระดับการผลิต ได้จริงหรือ?

เมื่อการจัดหา AI ไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการในหลายบริษัท แล้วจะมีวิธีคิดอย่างไร การจัดหา AI จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รถยนต์ไฟฟ้ากับอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้กระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อตัวอุตสาหกรรมรถยนต์เอง และอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง เราจึงควรเร่งเรียนรู้การต…

Metal 3D Printer กับ อนาคตอุตสาหกรรมการผลิต

แม้ว่า Metal 3D Printer จะเป็นอีกเทรนด์ที่กำลังมาแรงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีต้นทุนการผลิตต่อชิ้นสูงกว่าการผลิตแบบดั้งเดิมโดยการแมชชีนนิ่ง แต่สำหรับการออกแบบที่ไร้กรอบในยุคปัจจ…

AI ที่เรารู้จัก

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ระบบ Smart Maintenance ในยุค Industry 4.0

เมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสากรรมการผลิต มุ่งหน้าสู่อุตสากรรม 4.0 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตในยุคนี้จึงต้องมีการปรับตัวตาม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการผลิต

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ตอนที่ 3 (Multi-Component Injection Moulding) ขั้นตอนการผลิตของการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ

(ตอนที่ 3) พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของพลาสติกที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดีและสามารถหลอมละลายนำกลับมาใช้งานได้ใหม่จึงมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ตอนที่ 2 (Multi-Component Injection Moulding) ลักษณะชิ้นงานที่ได้จากการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ

(ตอนที่ 2) พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของพลาสติกที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดีและสามารถหลอมละลายนำกลับมาใช้งานได้ใหม่จึงมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

5-Axis machining (ตอนที่ 1)

แก้ปัญหาการกระบวนการผลิต ช่วยเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคโนโลยีเครื่องกัดซีเอ็นซีประเภท 5 แกน 5-Axis machining

กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ตอนที่ 1 (Multi-Component Injection Moulding Process)

พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของพลาสติกที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดีและสามารถหลอมละลายนำกลับมาใช้งานได้ใหม่จึงมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

3 เทรนด์เทคโนโลยี สำหรับวงการผลิตชิ้นส่วน

Dr. Toshitaka Matsuoka ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว และนักวิจัยร่วมแห่ง Riken ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิต ได้แสดงความเห็นต่อเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน