เชื่อมเลเซอร์ สําหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จาก EIT Lasertechnik

โซลูชัน “เชื่อมเลเซอร์กำลังสูง” ใช้กับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จาก EIT Lasertechnik

“เชื่อมเลเซอร์กำลังสูง” สําหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EIT Lasertechnik จึงเป็นโซลูชันการผลิตยุค 4.0 รองรับการทำงานแบบดิจิทัล