บริษัท BIOPOLYMER TECHNOLOGIES หาผู้ผลิตสารเคมีในประเทศไทย

บริษัท BIOPOLYMER TECHNOLOGIES หาผู้ผลิตสารเคมีในประเทศไทย

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย THAILAND BOARD OF INVESTMENT สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องการหาผู้ผลิตสารเคมีในประเทศไทย ได้แก่ Sodium Carboxymethyl Cellulose, Sodium Ligno…

Erisco Inc. ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนกุญแจระบบดิจิทัล

Erisco Inc. ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนกุญแจระบบดิจิทัล

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศหาผู้ประกอบการไทยผลิตชิ้นส่วนกุญแจระบบดิจิทัลให้แก่ Erisco Inc. สหรัฐอเมริกา

Zentropy ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกาหลีใต้ ผู้สนใจร่วม Joint Venture ลงทุนในประเทศไทย

Zentropy ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จากเกาหลีใต้ หาผู้สนใจร่วม Joint Venture ในไทย

บริษัท Zentropy ผู้ผลิตและออกแบบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติเกาหลีใต้ ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทย เพื่อผลิตและประกอบตัวรถ รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

SOURCING บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสหรัฐฯ ประกาศหาผู้ผลิต 'สายไฟแบบถัก' ในไทย, กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

SOURCING บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสหรัฐฯ ประกาศหาผู้ผลิต 'สายไฟแบบถัก' ในไทย

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกา มีความต้องการหาผู้ผลิตสายไฟแบบถัก (Power cord manufacturers with braiding capability)

Sourcing หาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บีวายดี, BOI ร่วม BYD กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ, กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ, BOI Thailand

ฟรี! กิจกรรม BYD Sourcing Local Suppliers by BOI หาผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หลายรายการ

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย เชิญชวนผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม "BYD Sourcing Local Suppliers by BOI" สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

บริษัท Kao Cooperation จากประเทศญี่ปุ่น หาผู้สนใจร่วม Joint Venture ในไทย, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีด้วยกระบวนการหมัก (Fermentation)

Joint Venture บริษัท Kao Cooperation ประเทศญี่ปุ่น กำลังหาความร่วมมือกับบริษัทไทยเพื่อผลิต Frementation Products

บริษัท Kao Cooperation จากประเทศญี่ปุ่น ต้องการหาความร่วมมือในรูปแบบ Joint Venture กับบริษัทไทยในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีด้วยกระบวนการหมัก (Fermentation)

บริษัท KYU Co.,Ltd จากประเทศญี่ปุ่น หาผู้สนใจร่วม Joint Venture ในไทย, Bio-Plastic from Cassava, Bioplastics

บริษัท KYU Co.,Ltd ประเทศญี่ปุ่น ประกาศหาผู้ผลิต Bio-Plastic from Cassava และผู้สนใจร่วม Joint Venture ในไทย

บริษัท KYU Co.,Ltd จากประเทศญี่ปุ่น ต้องการหาบริษัทไทยในการผลิต Bio-Plastic from Cassava และมีความสนใจร่วมทำธุรกิจกับทางบริษัท

SOURCING บริษัทจากไต้หวัน ประกาศหาผู้ผลิตชิ้นส่วน Power Wheelchairs - Scooters สำหรับผู้สูงอายุ

SOURCING บริษัทจากไต้หวัน ประกาศหาผู้ผลิตชิ้นส่วน Power Wheelchairs - Scooters สำหรับผู้สูงอายุ

SOURCING บริษัทจากไต้หวัน มีแผนตั้งโรงงานในไทยเพื่อผลิต Power Wheelchairs / Scooters สำหรับผู้สูงอายุ มีความต้องการหาผู้ประกอบการไทยในการผลิตชิ้นส่วน

SOURCING จัดซื้อวัสดุสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ได้แก่ Cement, Quartz Sand, Steel Slag by steel mill และ extruded polystyrene foam board, กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

SOURCING บริษัทจากสหรัฐฯ ต้องการจัดซื้อวัสดุสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร

SOURCING บริษัทจากสหรัฐอเมริกา มีความต้องการจัดซื้อวัสดุสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ได้แก่ Cement, Quartz Sand, Steel Slag by steel mill และ extruded polystyrene foam board