"รมต.พิมพ์ภัทรา” เยือนจีน ประสานภาครัฐ พบปะนักลงทุน มุ่งต่อยอดพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย-จีน

รมต.พิมพ์ภัทรา เยือนจีน พบปะนักลงทุน พัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-จีน

อัปเดตล่าสุด 7 มิ.ย. 2567
  • Share :
  • 450 Reads   

 “พิมพ์ภัทรา” เยือนจีนเข้าพบหารือหน่วยงานภาครัฐและนักลงทุนสาขาอุตสาหกรรม ณ นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู และมณฑลหูหนานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง มุ่งเป้ากระชับความสัมพันธ์ต่อยอดพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับไทยทั้งในด้านการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้างงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

7 มิถุนายน 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  เปิดเผยภายหลังนำทีมคณะผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันยานยนต์ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้พบหารือนักลงทุนสาขาอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู และมณฑลหูหนาน ในการเสริมสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและแสดงความพร้อมของไทยให้กับนักลงทุนจีนที่จะเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตในไทยเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงกลไกการดำเนินงานระหว่างไทยและจีนได้อย่างมั่นคงต่อไป

โดยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ได้พบหารือนักลงทุนสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การดำเนินโครงการ “การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ระบบการขนส่งและเคลื่อนที่อัจฉริยะ : ระบบขับขี่อัตโนมัติ (ADAS) ยานยนต์สมัยใหม่ ระบบราง ชิ้นส่วนอากาศยาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์สําหรับผู้สูงวัย” (Capacity Building for Auto Parts Suppliers with Sustainable Development toward Transportation and Smart Mobility: ADAS system, new energy vehicle, rail system, aircraft parts, electronic parts, vehicles for aging people) สนับสนุนโดยกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง โดยได้หารือและเยี่ยมชม 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. SAIC Motor Co., Ltd (สำนักงานใหญ่) เซี่ยงไฮ้ บริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นของจีน และเป็นบริษัทรถไฟฟ้ารายแรก ๆ ที่เข้ามาลงทุนในไทยตั้งแต่ปี 2556 ผ่านการร่วมทุนกับเครือ CP จำหน่ายรถยนต์ MG โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่เข้ามาลงทุน พร้อมทั้งนำเสนอนโยบาย EV 3.5 ของรัฐบาลในการสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า และได้เน้นย้ำขอให้บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่         

2. United Auto Battery Co., Ltd บริษัทผลิตแบตเตอรี่เทคโนโลยีใหม่เพื่อเป็นฐานการผลิตและบริหารจัดการแบตเตอรี่อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุทานของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ในจีน โดยใช้การผลิตด้วยเครื่องจักรกลอัจฉริยะเป็นหลัก ร่วมกับการตรวจสอบมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ และมีการขยายการผลิตและการวิจัยในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ คณะได้เยี่ยมชมการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ในขั้นตอนหลักและการทดสอบมาตรฐาน

3. SVOLT Energy Technology บริษัทพัฒนาจากหน่วยผลิตแบตเตอรี่และวัสดุสำหรับเก็บพลังงานของบริษัท Great Wall Motors (GWM) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ปัจจุบันได้มีการร่วมทุนกับบริษัทของไทย และอยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ฝึกอบรมบุคลากร ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรไปจนถึงการจัดการหลังสิ้นสุดอายุการใช้งาน รวมถึงได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้ว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เดินทางไปเยือนนครฉางซา มณฑลหูหนาน ในฐานะแขกของมณฑลโดยมี นายเหมา เว่ย หมิง ผู้ว่าการมณฑลหูหนานให้การต้อนรับ ร่วมกับคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศมณฑลหูหนาน และกรมพาณิชย์หูหนาน โดยผู้ว่าการมณฑลฯ ได้นำเสนอศักยภาพของมณฑลหูหนานที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศจีน อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ รถไฟ อากาศยาน ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ หุ่นยนต์ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะโลหะและอโลหะ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รวมถึงมีความพร้อมด้านสถานศึกษาเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม โดยเห็นว่าไทยและหูหนานมีศักยภาพในการเกื้อกูลได้ในหลายสาขาอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้นางสาวพิมพ์ภัทรา ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการเข้ามาลงทุนภาคอุตสาหกรรมในไทยเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนและพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยผ่านมาตรการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงปลายปี 2567 ในงานแสดงสินค้า Hunan Equipment and Manufacturing ครั้งที่ 3 เพื่อแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมของมณฑลหูหนานให้กับผู้ประกอบการไทย และสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างกัน

จากนั้นได้เข้าหารือกับนักลงทุนจีน เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน ประกอบด้วย 1. SANY Group ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหมืองแร่ และการเกษตร ดำเนินกิจการขยายธรุกิจไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย และมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้ความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติทั่วโลกหลายครั้ง โดยคณะได้เยี่ยมชมภายในโรงงานอันทันสมัยในการผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2. ZOOMLION ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลหนักระดับโลก อาทิ เครื่องจักรก่อสร้าง รถทำเหมืองแร่ รถดับเพลิง และเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมทั้งให้บริการด้านสินเชื่อ นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการการผลิตและชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสำนักงานในไทยแล้ว โดยคณะได้เยี่ยมชมโรงงานการผลิตรถตักดินด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูง ในโอกาสนี้ บริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อส่งออกไปในภูมิภาคเอเชียด้วย และ 3. Wasion บริษัทชั้นนำด้านการผลิตมาตรวัด และระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพเกี่ยวกับพลังงาน ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า แก๊ส และความร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งสินค้าและบริการด้วยระบบดิจิทัลและ Internet of things เพื่อให้การส่งพลังงานมีเสถียรภาพ สามารถป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้ และมีแผนการขยายการทุนในไทยอีกด้วย

“การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับนโยบายเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างไทยและจีน โดยเป็นการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับมณฑลซึ่งมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับการตอบรับและการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการของจีน สำหรับนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลเจียงซูที่อยู่ติดกันมีศักยภาพในด้านยานยนต์สมัยใหม่ แบตเตอรี่ รวมถึงระบบการขนส่งและการเคลื่อนที่อัจฉริยะ ในขณะที่มณฑลหูหนานที่อยู่ตอนกลางของประเทศมีศักยภาพในด้านการผลิตเครื่องจักรกลหนัก และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งสามารถต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับไทยได้อีกมาก ทั้งในด้านการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้างงาน และการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งทางจีนมีความเชี่ยวชาญสูง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน” นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว
 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH