Sodick ย้ำข้อดีของ ALN400 i Groove + Edition เครื่องจักรที่ผลิตในประเทศไทย

HSM Machinery จัดอันดับเครื่องไวร์คัท Sodick AL400G i Groove + Edition ขึ้นแท่น “อันดับ 1”

อัปเดตล่าสุด 8 พ.ค. 2567
  • Share :
  • 641 Reads   

HSM Machinery จัดอันดับเครื่องไวร์คัท Sodick AL400G i Groove + Edition ขึ้นแท่น “อันดับ 1” ด้วยเทคโนโลยีการตัดงานแบบลวดหมุนรอบตัว และระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ

I Groove + Technology
เทคโนโลยีการตัดงานแบบลวดหมุนรอบตัว ช่วยเพิ่มคุณภาพผิวงาน, Accuracy ความเร็วในการตัดเร็วขึ้น ถึง 30% และใช้ลวดน้อยลงมากถึง 39%

Thermal Commit (TH COM)
ระบบการตรวจจับ อุณหภูมิและ ปรับชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการติดตั้งใช้งานของลูกค้า

Made in Thailand
เครื่องไวร์คัท AL400G i Groove + Edition ผลิตที่โรงงานโซดิก ประเทศไทย คุณภาพญี่ปุ่น ทำให้ผู้ใช้งานเครื่องจักรมั่นใจได้ถึง service และ spare part 100% ที่พร้อมให้บริการลูกค้า

ดูข้อมูลเครื่องจักรเพิ่มเติม

#HSMmachinery #Sodick #AL400G #iGroove+Edition #MadeInThailand #เครื่องไวร์คัท #MLaunch #TechDriven


สินค้า