M Report
อีเวนต์อื่นๆ

อบรมรถยนต์ไฟฟ้า 2566 หลักสูตร “ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย” วันที่ 29-30 พ.ค.นี้ ณ สถาบันยานยนต์

อัปเดตล่าสุด 5 ก.พ. 2566
 • Share :
 • 3,713 Reads   

หลักสูตรอบรมรถยนต์ไฟฟ้า 2565 “ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย” (Electrical System and Safety) วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 นี้ ในรูปแบบ Onsite ณ สถาบันยานยนต์ มีค่าฝึกอบรม 4,280.- บาท/ท่าน  

ในปัจจุบัน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเริ่มเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น ผนวกกับภาครัฐได้มีนโยบายการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของ “ระบบแมคานิค” นั้น ผู้ผลิตในประเทศไทยนั้นมีศักยภาพและองค์ความรู้ใน เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่ในยานยนต์ไฟฟ้านั้น ยังมีส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือ “ระบบไฟฟ้า” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอีกส่วนหนึ่งของยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นส่วนของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อน และการเรียนรู้ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและความปลอดภัยต่าง เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งในส่วนนี้ เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทย ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการเปิดการจัดอบรมหลักสูตร “ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า”

การฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย” (Electrical System and Safety) จึงได้จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจสำหรับภาคการผลิต เหมาะสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า, ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า (ทั้งระบบไฟฟ้า 100% และระบบไฮบริด) รวมถึง ผู้สนใจระบบยานยนต์ไฟฟ้า 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าใจระบบที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟ้าต่างๆในยานยนต์ไฟฟ้า
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในภาคการผลิต
 3. เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง

หัวข้อฝึกอบรม

เน้นการบรรยายภาพรวมของเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันและเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ระบบไฟฟ้า
 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 3. ระบบชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 4. ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 
 5. ระบบจัดการแบตเตอรี่ 
 6. ความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
 7. ความปลอดภัยในการทำงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง
 8. การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 9. กรณีศึกษาอันตรายจากแรงดันไฟฟ้า

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
 2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
 3. ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า (ทั้งระบบไฟฟ้า 100% และระบบไฮบริด)
 4. ผู้สนใจระบบยานยนต์ไฟฟ้า

 

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน

Download ใบสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่
มีค่าใช้จ่ายในการอบรม Onsite 4,280 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2712-2414 ต่อ 6702, 6606 ***วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัครมายัง สถาบันยานยนต์ โดยผ่านช่องทาง 2 ช่องทางดังนี้
1. Fax : 0-2712-2415
2. E-mail : [email protected] , [email protected]

 

#Training #หลักสูตรอบรม #หลักสูตรอบรม 2565 #สถาบันยานยนต์ หลักสูตรอบรม #สถาบันยานยนต์ #“ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า #ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย #ยานยนต์ไฟฟ้า #Online Training #EV #รถอีวี #รถยนต์ไฟฟ้า

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH