M Report
อีเวนต์อื่นๆ

บีโอไอจัดสัมมนา Subcon Thailand Webinar#1 “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! ทิศทางและโอกาสผู้ประกอบการไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์” 21 พ.ค.นี้

อัปเดตล่าสุด 21 พ.ค. 2563
  • Share :

บีโอไอ ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์ Subcon Thailand Webinar#1 “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! ทิศทางและโอกาสผู้ประกอบการไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นี้ เวลา: 10.00-11.15 น. Online Seminar ผ่าน Webinar (Zoom)   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ทั้งที่เป็นอุปกรณ์ไฮเทคและธรรมดาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญ คือ แม้ความต้องการจะสูงมากเพียงใด แต่การผลิตในประเทศต่าง ๆ กลับหยุดชะงัก ไม่สามารถผลิตสินค้าป้อนตลาดได้ ประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้และหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขและอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้ อันเป็นแรงผลักดันที่สำคัญยิ่งในการพลิกวิกฤต เป็นโอกาส เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรมของไทยที่มีการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเอกชน โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานกันเองในประเทศ สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับวิกฤตการณ์นี้

ซึ่งเราจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้ ร่วมกันหาทางออกได้กับสัมมนาออนไลน์ที่ กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการไทยกับ Webinar TECHTALK “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! ทิศทางและโอกาสผู้ประกอบการไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์” 

หัวข้อการสัมมนา

1. ทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ปี 2563
2. โอกาสของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

วิทยากรผู้บรรยาย

  • กล่าวเปิดงานโดย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการ กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • นายสุทธิเกติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 

ลงทะเบียนฟรี : Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณกวีพร อนันต์ศุภศักดิ์ 
Tel : 086-081-1212 
Email : kaweeporn.a@informa.com  

ที่มา : M Report