M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรม Future Skills Development Program 2020: การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ วันที่ 16 ธ.ค.63 นี้

อัปเดตล่าสุด 16 ธ.ค. 2563
 • Share :

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้ การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนาเติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม Future Skills Development Program 2020 โปรแกรมพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับทักษะอนาคต ภายใต้หัวข้อ "Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ" ณ ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)  

รายละเอียดหัวข้ออบรม

 • ระบบ Autonomous และ Robots คืออะไร
 • กลไกและทำงานของระบบ Autonomous และ Robots
 • เทคโนโลยีสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
 • ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ Autonomous และ Robots
 • ทักษะที่จำเป็นในการทำงานระหว่างคนกับ Autonomous VS Robots
 • ตัวอย่างการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและบริการ
 • ข้อดีและข้อจำกัดในการนำไปใช้งาน
 • เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

บรรยายโดย : วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไทย-เยอรมัน

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, นักวิเคราะห์, นักบริหารทรัพยากรบุคคล, IT, วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
 • ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้านวิศวกรรม , สำหรับองค์กรที่กำลังจะเริ่มนำระบบ Autonomous & Robots มาใช้

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Member : ท่านละ 3,900 บาท 
Non-Member : ท่านละ  4,200 บาท 
Promotion : สมัคร 2 ท่าน ฟรีท่านที่ 3 
*หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายฝึกอบรม : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 452 (ศิริชัย) , 456 (เอราวรรณ)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : training@ftpi.or.th

ที่มา : M Report