M Report
อีเวนต์อื่นๆ

ฟรี!! ส.อ.ท. ผนึกกระทรวงพลังงาน จัดสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 วันที่ 3 ธ.ค. 63 นี้ ณ ไบเทค

อัปเดตล่าสุด 3 ธ.ค. 2563
  • Share :

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมการงานสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 – 3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ

งานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ งานสัมมนาและงานนิทรรศการ มุ่งเน้นการนำเสนอให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้สถานประกอบการอื่น ๆ เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน

ในส่วนของงานสัมมนาช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ และนายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวสรุปที่มาของโครงการ พร้อมจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร 3 ประเภท ได้แก่ 1. สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO 2. บริษัทจัดการพลังงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการแก่ลูกค้า และ 3. ธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ต่อด้วยการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” โดยผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับในช่วงบ่ายจะมีการเสวนาการนำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จชื่อว่า “Success Cases of ESCO Projects” โดยสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Awards นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “รับมือในโลกยุค Disruption” โดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในส่วนของงานนิทรรศการ จะมีบูธนิทรรศการจำนวนกว่า 40 บูธ เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน อุปกรณ์และ Technology และสินเชื่อด้านพลังงาน แบ่งออกเป็น บริษัท ESCO จำนวน 19 บูธ สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังานไทยและบริษัทที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน จำนวน 9 บูธ สถาบันการเงิน มีธนาคารมาให้นโยบายการให้สินเชื่อ จำนวน 6 บูธ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) องค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO จำนวน 3 บูธ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) ตลอดจนบูธของ ESCO Information Center (สถาบันพลังงานฯ) และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

โดยสัมมนานี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด 1,000 คน โดยเปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. โทร. 0-2345-1408, 02-345-1250-1 E-mail: admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับได้ที่ คลิก 

ที่มา : M Report