M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันพลาสติก เปิดอบรม “กระบวนการผลิตพลาสติก และเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 4”

อัปเดตล่าสุด 19 ส.ค. 2563
  • Share :
  • 692 Reads   

เพิ่มเติมทักษะที่มีอยู่ พัฒนาให้มากยิ่งขึ้น กับการอบรม "กระบวนการผลิตพลาสติก และเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 4" ให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของผลิตภัณฑ์พลาสติก เติมความรู้ด้านกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก และเข้าใจในกระบวนการผสมของพลาสติก ครบทุกเรื่องในกระบวนการ หลอม เป่า อัด ฉีด พลาสติก  รวมถึง เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการพลาสติก ร่วมอบรมได้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพลาสติก

ลงทะเบียน คลิก

มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (ต่อท่าน)
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 10 สิงหาคม 2563

สอบถาม : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก 02 3915340-43 ต่อ 425
Website : www.thaiplastics.org 

ที่มา : M Report