M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันพลาสติก เปิดหลักสูตรฝึกอบรม “เทคนิคการฉีดพลาสติกพื้นฐาน รุ่นที่ 27” วันที่ 13 - 15 ก.พ. 67 นี้

อัปเดตล่าสุด 5 ม.ค. 2567
  • Share :
  • 5,006 Reads   

สถาบันพลาสติก (Plastics Institute of Thailand) สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลาสติก ผู้เริ่มต้นและผู้สนใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก ร่วมอบรมหลักสูตรหัวข้อ “เทคนิคการฉีดพลาสติกพื้นฐาน รุ่นที่ 27” ลงลึกทุกขั้นตอนการใช้งานและการปรับตั้งค่าเครื่องฉีด พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับการฉีดชิ้นงาน ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันพลาสติก กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้!

การขึ้นรูปฉีดพลาสติก ที่สำคัญคือบุคลากรต้องเข้าใจเทคนิคการฉีดพลาสติก หากติดขัดทำไม่ถูก ไม่มีความรู้มากพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องฉีดได้อย่างไร ? หรือต้องการเพิ่มกำลังการผลิตแต่ ไม่สามารถทำได้ ชิ้นงานเสียมากเกิน แก้ไม่หายสักที

สถาบันพลาสติก จึงเปิดหลักสูตร "เทคนิคการฉีดและการวิเคราะห์ปัญหาในการฉีดพลาสติก" ที่จะช่วยให้พนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกได้เข้าใจเทคนิคสำคัญ และพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพช่วยยกระดับการผลิตให้กับโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม  : ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตพลาสติก (ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

เนื้อหาสำหรับพัฒนาทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก

  • สมบัติของพลาสติกที่ใช้ในการฉีดพลาสติก
  • ค่าอัตราการไหลของพลาสติก

2. ลักษณะและหน้าที่ของชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องฉีดพลาสติก

3. พารามิเตอร์ที่สำคัญในการปรับตั้งเครื่องฉีด

  • อุณหภูมิ
  • เวลา
  • ความดัน
  • ความเร็ว

4. สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในงานฉีดพลาสติก

5. การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา

 

พิเศษ

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ของสถาบัน จะได้รับ ใบ Certificate

ผู้เข้าอบรมสามารถส่งปัญหาในกระบวนการผลิตมาให้วิทยากรช่วยแก้ไข ท่านละ 1 คำถาม

(สามารถส่งมาให้สถาบันพลาสติกก่อนการอบรม 1 สัปดาห์) 

 

ราคาเพียง 8,000 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สแกนเพื่อลงทะเบียน หรือ คลิกลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3SpujPy

 

ร่วมพัฒนา ส่งเสริม ความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการอัพทักษะสำคัญเพื่อบุคลากรของโรงงานคุณ

เริ่มอบรมวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
Website : www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 425

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH