อุตสาหกรรมไทย ดีหรือร้าย หลังการเลือกตั้ง

อัปเดตล่าสุด 22 เม.ย. 2562
  • Share :
  • 3,552 Reads   

แม้ว่าการเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจึงอยู่ในสภาวะลังเลอย่างยิ่ง การเคารพผลการเลือกตั้ง และความชัดเจนในการนำพาประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบสากล น่าจะเป็นคบเพลิงสำคัญในการนำประเทศออกจากกับดักเครื่องหมายคำถามของนานาอารยะประเทศ ความอดทนของทหารมืออาชีพนับว่าสำคัญอย่างยิ่ง

การลงทุนภาคอุตสาหกรรมแตกต่างจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะว่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมถือเป็นการลงทุนที่อยู่ในหมวดการลงทุนด้านทรัพย์สิน (Capital Expenditures)  ถือเป็นการลงทุนระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือการลงทุนในอาคารโรงงานต่าง ๆ ล้วนเป็นการลงทุนที่หวังผลการคืนทุนในระยะ 5 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 

ในสภาวะเช่นนี้ ก่อให้เกิดปัจจัยลบต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรบ้าง

1.  ความกังวลเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำแบบก้าวกระโดด 
ในการหาเสียงระหว่างการเลือกตั้งครั้งนี้ มีหลายพรรคการเมืองได้ประกาศนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไว้แบบก้าวกระโดด การปรับค่าแรงขั้นต่ำถือเป็นมาตการที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงาน แต่การปรับแบบก้าวกระโดดจะกระทบอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานจำนวนมาก ซึ่งจะไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และเป็นปัจจัยเร่งภาวะเงินเฟ้ออย่างแน่นอน

2.   ความกังวัลเรื่องบรรยากาศทางการเมือง
การแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายของพรรคการเมืองถือเป็นปกติของระบบการเมือง และไม่ใช่ปัจจัยลบ แต่ความกังวัลเรื่องบรรยากาศทางการเมือง ซึ่งมีมิติมากกว่าการแบ่งขั้วของพรรคการเมืองต่างหากที่สร้างความกังวลต่อการลงทุน เช่น การแสดงออกทางความคิดของผู้นำกองทัพในทางการเมือง และการนำกฎหมายในช่วงที่มีกฏอัยการศึกมาใช้ในช่วงการเลือกตั้ง ทำให้นักลงทุนมีการประเมินถึงผลระยะยาวไปต่าง ๆ นา ๆ 

3.  ความกังวลอันเนื่องจากผลของการเลือกตั้ง
เริ่มต้นยาก บทถัดไปยิ่งยากกว่า ผลการเลือกตั้งที่ทั้งสองฝ่ายมีคะแนนเสียงใกล้เคียงกันมาก ทำให้ทำนายได้ว่ารัฐบาลใหม่ไม่น่าจะมีเสถียรภาพ การผลักดันนโยบายต่าง ๆ น่าจะไม่ราบรื่นนัก และนำสู่การคาดการณ์ว่า อาจจะเกิดการเลือกตั้งใหม่เร็วๆ นี้ ซึ่งอาจจะส่งผลดีก็ได้ ถ้าได้รับคำตอบที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม วิถีทางสากลถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด 

ข้อแนะนำต่อการลงทุนทางอุตสาหกรรม

  • ใช้วิกฤตเป็นโอกาส เมื่อมีวิกฤตในด้านการลงทุน จะพบว่าแทบทุกรัฐบาลจะออกมาตรการลดแลกแจกแถมอย่างเต็มพิกัดเสมอ เตรียมตัวให้พร้อมและติดตามข่าว เพื่อรับแคมเปญดี ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านภาษี ด้านการส่งเสริมการลงทุน หรือเงินกู้แบบพิเศษ การใช้ลมส่งจากภาครัฐฯ ในยามเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน จำเป็นต้องเป็นผู้มองโลกในแง่ดี มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทางการเงิน เพราะแคมเปญแบบนี้จะไม่ออกมาในช่วงเศรษฐกิจดีแน่นอน เหมือนการซื้อหุ้น ถ้าอยากซื้อหุ้นราคาถูกต้องซื้อตอนตลาดตก กล้าในเวลาที่คนอื่นกลัว ซึ่งคนที่จะทำเช่นนี้ได้ต้องมีเงินและกล้าเท่านั้น
  • ใช้เวลาในการหาเทคโนโลยีที่ดี วางยุทธศาสตร์การลงทุนระยะยาว โดยนำตัวอย่างของประเทศอุตสาหกรรมที่มีค่าแรงสูงกว่าเรา เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี ไต้หวัน ว่าเขามียุทธศาสตร์การลงทุนอย่างไร ประเทศเหล่านี้ล้วนมีค่าแรงสูงทั้งสิ้น ถ้าเขาลงทุนโดยใข้เทคโนโลยีแบบเรา เจ๊งแน่นอน เขาจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น การลงทุนโดยคำนึงถึงความทันสมัยทางเทคโนโลยี จะทำให้แข่งขันได้แม้ค่าแรงงานจะสูงก็ตาม หรืออาจทำให้ได้ตลาดใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ไม่อยู่ในสงครามราคาที่มีความรุนแรง ลองตั้งสมมุติฐานว่าถ้าค่าแรงเราอยู่ที่ 2 เท่าของปัจจุบัน การลงทุนนี้จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ถ้าคุ้มค่าก็เตรียมเงินไว้ได้เลย
  • หาพันธมิตรที่ดีในต่างประเทศ หลาย ๆ ท่านที่มีโอกาสไปดูงานในต่างประเทศมักคิดเพียงว่า เราจะไปแข่งกับเขาอย่างไรเท่านั้น ไม่ได้เตรียมความคิดเรื่องการเป็นพันธมิตรไว้ด้วย ในโลกปัจจุบัน เราอาจสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่า ถ้าหากคิดเรื่องการเป็นพันธมิตรไว้ด้วย เพราะมันจะทำให้เกิดทางเลือกทางธุรกิจมากกว่าแค่การลงทุนภายในประเทศ การพัฒนาเครือข่าย ทั้งด้านการขาย และ Supply Chain กับคู่ค้าในต่างประเทศ การไปดูงาน Exhibition แบบมีเป้าหมายในการหาพันธมิตร หรือ Business Matching สร้างความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการมาแล้วมากมาย ลองดูตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จรอบ ๆ ตัวจะเห็นว่าเขาทำอย่างนี้กันทั้งนั้น

และอย่าลืม เปิดประสบการณ์ ต่อยอดความคิด และมองหาโอกาสใหม่ ด้วยการเข้าร่วมชมงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป (Manufacturing Expo 2019)  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเป็นเวทีสำหรับนักอุตสาหกรรมภาคการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เทคโนโลยีอัตโนมัติและการประกอบ และโซลูชันเตรียมพื้นผิว ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน

ลงทะเบียนร่วมงานวันนี้เพื่อสิทธิพิเศษจากผู้จัดงาน คลิก


ที่มา : M Report