เลือก Cutting Tools อย่างไร ให้ตอบโจทย์การผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2563
  • Share :
  • 2,214 Reads   

คุณภาพของ Cutting Tools (เครื่องมือตัดเฉือนโลหะ) ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชิ้นงาน ผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ย่อมให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้ Cutting Tools เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งรวมถึงงาน High precision ที่ต้องการความแม่นยำสูง แต่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการผลิตมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มี Cutting Tools จากหลายแบรนด์ หลายประเทศ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปถูกนำเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม แต่การจะตัดสินใจเลือก Cutting Tools เข้ามารังสรรค์ชิ้นงานนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการต่อการตอบสนองในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเอง “ดังนั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่นำเครื่องมือตัดเหล่านี้มาใช้จำเป็นต้องตั้งวัตถุประสงค์ หรือมองให้เห็นความต้องการที่อยากได้จาก Cutting Tools ก่อนเป็นสิ่งแรก”


คุณณัฐฏพล เวชพลรักธรรม General Manager บริษัท ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (CL Engineering) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีสายการผลิตหลัก 3 ส่วน ได้แก่ งานปั๊มขึ้นรูป (Stamping), งานแมชชีนนิ่ง (Machining), และงานเชื่อมสปอต (Spot Welding) เผยต่อสำนักข่าวอุตสาหกรรม M Report ถึงการคาดการณ์ต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ว่า “อนาคตอันใกล้ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์จะแข่งขันกันด้วยความเป็น Specialist สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง (High precision) หรือ สามารถผลิตชิ้นงานเฉพาะด้านได้อย่างโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง” 

l  Specialist ต้องเลือกใช้ Special Tools

โจทย์หรือวัตถุประสงค์ของ ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง คือ คุณภาพของชิ้นงาน แต่การที่จะผลิตชิ้นงานที่ได้คุณภาพตามความต้องการประกอบด้วยหลายปัจจัย ตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องจักร อุปกรณ์อุตสาหกรรม รวมถึงกระบวนการผลิตต่าง ๆ และที่สำคัญ Cutting Tools ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการทำงานบนชิ้นงานอย่างแท้จริง “สิ่งที่ ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง ทราบเป็นอย่างดีคือ คุณภาพของชิ้นงานที่เราต้องการ แต่จะใช้ Cutting Tools แบบไหนเพื่อให้ได้ชิ้นงานดังกล่าว ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง ยังต้องการข้อมูลและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะพาไปถึงจุดหมาย”  คุณณัฐฏพล กล่าว 


ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง เลือกใช้ Cutting Tools จากแบรนด์ TaeguTec โดยหลัก ๆ จะเลือกใช้เม็ดมีด Insert ทั้งในงานตัด งานกัด และงานทำกรู๊ฟร่อง ไว้วางใจใช้ Cutting Tools จากแบรนด์ TaeguTec มากว่า 5 ปีแล้ว เพราะสามารถตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชิ้นงานได้เป็นอย่างดี เมื่อมี Model จากลูกค้าเข้ามา ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จะดำเนินการขอคำปรึกษาและข้อแนะนำจาก TaeguTec ในเรื่องของแผนการดำเนินงานการผลิต ความเหมาะสมในการเลือกใช้ Cutting Tools เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในราคาต้นทุนที่กำหนด เป็นการวางแผนการทำงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือคุณภาพของชิ้นงานร่วมกัน จากนั้น TaeguTec จะเข้ามาช่วย Service ทั้ง Project โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโปรแกรมเข้ามาดูแล เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

l Cutting Tools มากมาย ตัดสินใจเลือกอย่างไร

“หากเป็นเมื่อ 3 - 4 ปีก่อน ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จะไว้วางใจในแบรนด์ญี่ปุ่น เนื่องจากเชื่อว่าเรื่องเทคโนโลยีต้องญี่ปุ่น และเราก็ทำงาน High precision ให้กับรถยนต์ ซึ่งลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่น แต่แนวคิดดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไป ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ส่งผลให้คุณภาพของ Cutting Tools มีวิวัฒนาการที่ตามกันทัน คุณภาพใกล้เคียงกันมากขึ้น” คุณณัฐฏพล กล่าว 

แอล เอ็นจิเนียริ่ง จึงเปิดโอกาสให้กับคุณภาพชิ้นงานที่สอดรับกับราคาที่เหมาะสม โดยเปิดทดสอบใช้ Cutting Tools ทั้งแบรนด์จากไต้หวัน จากญี่ปุ่น รวมทั้งจากประเทศเกาหลีอย่าง TaeguTec เรียกได้ว่าแบรนด์ไหนใครว่าดีเราลองหมด โดยมีหลักสำคัญในการเลือกคือ Tool life ต้องได้ อายุการใช้งานต้องเหมาะสมกับราคา เนื่องจาก Cutting Tools เป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้ง หากมีอายุการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับราคา ยิ่งทำให้เกิดการสิ้นเปลือง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต เสียเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือ กระทบต่อภาพรวมการผลิต เหล่านี้จึงทำให้ ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง ให้ความสำคัญต่อการเลือกสรร Cutting Tools เข้ามาช่วยสร้างชิ้นงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

คุณไพฑูรย์ ทะสา Marketing Director ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ Mold & Die ในกลุ่ม Automotive และ Aerospace เผยต่อสำนักข่าวอุตสาหกรรม M Report ถึงสถานการณ์คำสั่งซื้อทั้งจากฝั่ง Automotive และ Aerospace ว่า “คำสั่งซื้อลดลงสำหรับกลุ่มยานยนต์ แต่กลุ่ม Aerospace ไม่ลดลง แต่ถึงอย่างไร ยังคงต้องยึดถือเรื่องคุณภาพชิ้นงานแบบ High precision เป็นสำคัญ นอกจากเครื่องจักรต้องไฮสปีดรอบสูงแล้ว Cutting Tools ต้องตอบโจทย์” 


l ความต้องการที่ไม่สอดคล้องจากตลาด นำมาซึ่งการหาตัวช่วย

แม้ตลาดจะแข่งขันกันด้วยคุณภาพชิ้นงาน แต่สิ่งที่คาดหวังตามมากลับเป็นการผลิตที่เร็ว ส่งมอบงานไวทันใจ บีพีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ จึงเริ่มมองหาตัวช่วยเพื่อลด Lead Time คือต้องพิจารณาเลือก Tools และ Cutting Tools ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ทันเวลา Just In Time “บีพีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ เลือกใช้ Cutting Tools จาก TaeguTec เข้ามาช่วยเรื่องงาน High precision เนื่องจากงานลักษณะนี้หลัก ๆ ต้องหาวิธีลดเวลาในการเตรียมงานลง รวมทั้งลดต้นทุนในการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาส”

บีพีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ เลือกใช้  "เม็ดมีดกัดอัตราป้อนสูง (High Feed) และ เอ็นมิลแบบใบเดี่ยว (Single Blade)" จาก TaeguTec มาอย่างยาวนาน ด้วยคำแนะนำที่ดีเสมอมา ทำให้ปัญหาในการเลือก Cutting Tools ไม่ตอบโจทย์ต่อการผลิตหมดไป ที่สำคัญ Application Engineer มีคำตอบให้เห็นภาพร่วมกันเรื่องการลดเวลางานได้อย่างชัดเจน และเห็นผลจริง เมื่อลดเวลางานลงได้ Capacity ของเครื่องจักรก็เพิ่มขึ้น โอกาสที่จะได้รับงานใหม่ ๆ ก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วย บีพีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ ให้ความสำคัญกับเครื่องมือตัดเฉือนเป็นอย่างมาก เพราะเล็งเห็นว่า Cutting Tools คือคำตอบสำหรับการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต 


l Cutting Tools มากมาย ตัดสินใจเลือกอย่างไร

บีพีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ จะเลือก Cutting Tools หลังจากได้ทำการทดลองใช้งานจริงและวัดผลแล้วเท่านั้น โดยหลักในการประเมินในการทดสอบมี 4 ประเด็นหลัก คือ 1.คุณภาพของชิ้นงานตามวัตถุประสงค์ 2.ลดเวลาการทำงาน 3.ราคาที่สอดคล้องกับอายุการใช้งาน 4.การบริการแบบ Just In Time ซึ่งทาง TaeguTec สอบผ่านทั้ง 4 ข้อการวัดผล บีพีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ จึงเลือกใช้ Cutting Tools จาก TaeguTec เสมอมา 

ก่อนหน้าที่จะใช้หลักการในการเลือก Cutting Tools ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพแบบเต็มระบบนั้น เรามีบทเรียนครั้งใหญ่ จากการเลือก Cutting Tools จากประเทศหนึ่งด้วยปัจจัยทางด้านราคา สุดท้ายไม่ตอบโจทย์การผลิต และการลดเวลาการทำงาน ทั้งยังทำให้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เราเข้มงวดในการเลือก Cutting Tools  สำหรับ TaeguTec เราเคยไปดูโรงงานการผลิต Cutting Tools ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับความต้องการของ บีพีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ การันตีด้วยการเลือกใช้มาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องคุณภาพที่สอดคล้องกับเรื่องราคา และสอดรับกับการใช้งานของ Cutting Tools ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการพิจารณาเป็นสิ่งแรก ๆ เสมอ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่องการบริการ และการให้คำปรึกษา ด้วยการทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนร่วมกัน พร้อมการันตีด้วยความสำเร็จ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะผู้ประกอบการเองมีความชัดเจนเรื่องคุณภาพชิ้นงานที่ต้องการ แต่จะใช้เครื่องมือแบบไหนนั้น ยังต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรม

 

มาร่วมปฏิวัติวิธีการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น “TaeguTec SFEEDTEC Seminar 2020”

บริษัท แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด (TaeguTec (Thailand) Co.,Ltd.) ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา “TaeguTec SFEEDTEC Seminar 2020” งานสัมมนาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มผลกำไร มุ่งสู่ทางออกของการลดต้นทุนด้านงานแมชชีน พบนวัตกรรมที่จะมากำหนดแนวโน้มของอุปกรณ์ตัดเฉือน โดยงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ ห้อง แกรนบอลลูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
Tel  : 02-759-9300 (Auto) 
Fax : 02-759-9173 
Email : t504@taegutecthai.co.th


ที่มา : M Report