A.I.Technology - คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด

A.I.Technology ชี้ วิ่งให้ทัน ต้องเกาะนโยบายรัฐสนับสนุน

อัปเดตล่าสุด 26 ก.พ. 2562
  • Share :
  • 2,025 Reads   

เมื่อโรงงานส่วนใหญ่กำลังปรับตัวมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่นนี้ System Integrator  ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการศึกษาขั้นตอนการใช้งาน เลือกอุปกรณ์หลัก ออกแบบและผลิตอุปกรณ์เสริม เขียนโปรแกรมและจัดขั้นตอนการทำงานของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่จะใช้ในโรงงาน เพื่อให้ระบบทั้งหมดถูกติดตั้งและใช้ในสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด (A.I. Technology) หนึ่งในผู้นำด้าน System Integrator โดยเฉพาะโซลูชันเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) จะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 นี้อย่างไร โดยข่าวออนไลน์ เอ็ม รีพอร์ต (M Report) ได้รับการเปิดเผยจาก คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด ไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะความท้าทายสำหรับธุรกิจในปีนี้ว่า

“องค์กรที่มีความสามารถจัดการต้นทุนการผลิตและบริหารการตลาดได้ดี ก็มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายที่ภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น Thailand 4.0,  EEC (Eastern Economic Corridor), โครงการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นต้น” 

มุมมองต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย

“เริ่มต้นปี 2562 เป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้ง จึงเป็นช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่ในภาพใหญ่นั้น ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบ และหลังจากเลือกตั้งแล้วการเมืองไทยน่าจะมีความชัดเจนขึ้น ประกอบกับในปีนี้ยังเป็นปีที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ดังนั้น หลังเหตุการณ์สำคัญทั้งสองนี้  ผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลใหม่จะผลักดันเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าได้เต็มที่มากขึ้น

ปัจจัยภายนอกที่น่าจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งเป็นความขัดแย้งระดับโลกรวมทั้ง นโยบาย Local Content ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำหนดให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ต้องใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในท้องถิ่น ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างชาติในสหรัฐอเมริกา และยังส่งผลกระทบมาถึงไทยในฐานะที่เราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ส่งออกระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นฐานการผลิตสำคัญของค่ายรถยนต์หลายค่ายจากญี่ปุ่น 

ดังนั้น ถ้าความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาและจีนคลี่คลายลงได้ บวกกับปัจจัยภายในของเราที่น่าจะเกิดความชัดเจนและมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังมีรัฐบาลใหม่ ผมก็คิดว่าครึ่งปีหลังน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น” 

โอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญ

“ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ยังเป็นประเด็นสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการต้นทุน คือ สิ่งจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน การลงทุนในระบบ Automation เพื่อปรับค่าแรงงาน ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ให้กลายเป็นค่าเสื่อม (Depreciation) ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ด้วยการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติแทน ก็เป็นคำตอบที่ทำให้ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารต้นทุนบรรลุผลสำเร็จ แต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากการตลาดและคุณภาพสินค้าเป็นตัวนำ การตลาดที่เข้มแข็งนำเสนอสินค้าที่ตลาดมีความต้องการจะส่งผลให้เกิดการลงทุน ใน Automation System ได้อย่างคุ้มค่า

เพราะฉะนั้นความท้าทายสำหรับธุรกิจก็คือ  องค์กรที่มีความสามารถจัดการต้นทุนการผลิตและบริหารการตลาดได้ดี ก็มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายใหม่ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น Thailand 4.0,  EEC (Eastern Economic Corridor), โครงการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นต้น”

ยุทธศาสตร์ขององค์กรและเป้าหมาย

“ในปี 2562 บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด จะมุ่งเน้นเรื่องการจัดทิศทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างสมดุลระหว่างตลาดภายในประเทศกับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือ Asian-India  การจัดการพื้นที่ตรงนี้จะทำให้เรามีตลาดที่ใหญ่ขึ้น สำหรับตลาดในประเทศนั้น การปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่ Thailand 4.0 ก็เป็นโอกาสให้ เอ.ไอ.เทคโนโลยี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ ได้ขยายฐานลูกค้าออกไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นฐานลูกค้าหลักดั้งเดิมของเรา แต่การมุ่งขยายตลาดเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  เรายังต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งในด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการปรับตัวและความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย

 

One stop solution - factory automation - AItechnology

สิ่งสำคัญที่สุดที่เรายังมุ่งเน้นก็คือ การสร้างสรรค์ Solution ที่เหมาะสมและดีที่สุด ให้กับกระบวนการผลิตของลูกค้า การสร้างเครื่องจักรที่มีคุณภาพ และการให้บริการหลังการขายที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเหล่านี้คือ สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้เรามุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จครับ”


ที่มา : M Report