Mr. Masaki Sakuyama ประธาน Mitsubishi Electric ประกาศ “เสริมกำลังผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในญี่ปุ่นและยุโรป” รับปี 2018

อัปเดตล่าสุด 19 ม.ค. 2561
  • Share :
  • 2,601 Reads   

บทสัมภาษณ์ Mr. Masaki Sakuyama ประธาน Mitsubishi Electric คาดตลาดพลังงานทดแทนในระดับโลกจะยังคงขยายตัว และความต้องการ Power Electronics จะสูงขึ้น

ขอทราบสาเหตุที่ขายธุรกิจในส่วน Particle Therapy Systems ของทางบริษัทให้กับ Hitachi

“ปัจจุบันธุรกิจหลักของ Mitsubishi Electric แบ่งเป็น 5 หมวด อาทิเช่น Heavy Electric System, Industrial Mechatronics และอื่น ๆ โดยธุรกิจ Particle Therapy Systems นั้นมีอัตราการเติบโตต่ำ โดยอาจเป็นผลจากองค์ความรู้ทางการแพทย์ของเราไม่เพียงพอ จึงได้ตัดสินใจขายธุรกิจนี้ให้กับ Hitachi ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ทางอุปกรณ์การแพทย์มากกว่า เพื่อจะสามารถผลักดันให้ธุรกิจนี้เติบโตได้”

ดูเหมือนว่าธุรกิจ Industrial Mechatronics สำหรับ FA และชิ้นส่วนยานยนต์จะดำเนินไปได้ด้วยดี

“ในส่วนของ FA นั้น เราได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกความต้องการเครื่องจักรใหม่จากโรงงานสมาร์ทโฟนและโรงงานพาเนล Electroluminescence ที่จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน ทำให้สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ที่สูงขึ้น ซึ่งความต้องการระบบอัตโนมัติและการลดจำนวนแรงงานหลังจากนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก”

การสร้างความแตกต่างระหว่าง Mitsubishi Electric และบริษัทอื่น ๆ

“ในหมวด FA นั้น เราได้มุ่งไปที่ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้ง Servo, Inverter, Programmable Controllers MELSEC จากนั้นจึงพัฒนาระบบขึ้นมารองรับ เพื่อให้เกิดเป็นคุณค่าสูงสุด ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงมุ่งเสริมศักยภาพทางด้านวิศวกรรม”

การมาของ EV ที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น

“ปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการผลักดัน Power Semiconductor สำหรับ EV อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตยานยนต์ยังคงมีความต้องการ Inverter และ Motor อยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงชิ้นส่วนสำหรับ HV เราจึงอยากเสริมกำลังผลิตทั้งในญี่ปุ่น ยุโรป และจีน เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ที่มากขึ้น”

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ General Electric และ Siemens AG นั้น ก็ทำให้เกิดสภาวะไม่มั่นคงต่อตลาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

“ยอดขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของทางเราลดลงอย่างมาก ซึ่งหากจำเป็นก็ต้องหาทางรับมือ เช่น ปรับโครงสร้างบุคลากร อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดพลังงานทดแทนในระดับโลกจะยังคงขยายตัว และความต้องการ Power Electronics จะสูงขึ้นเพื่อให้เกิดสมดุลในระบบ จึงคาดหวังการเติบโตในอนาคตได้”

วิสัยทัศน์ต่อธุรกิจ IoT

“ปัจจุบัน IoT ส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เป็นธุรกิจอัจฉริยะ จากบริการด้าน IoT ที่นำมาใช้กับอาคารของเราเริ่มแสดงผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ทำให้ลดอัตราการใช้พลังงานและคืนทุนอย่างรวดเร็ว และในขั้นถัดไป เราคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจจากบริการด้าน IoT สำหรับการวางโครงสร้างพื้นฐานของโรงไฟฟ้าเช่นกัน”


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun