ค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาท ความเห็นของผู้ประกอบการไทย, Surapong Tangtaratorn, Factory Max, สุรพงศ์ ตั้งธราธร, แฟ็คทอรี่ แม็กซ์

หาก “ค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาท” ผู้ประกอบการคิดอย่างไร

อัปเดตล่าสุด 30 มิ.ย. 2566
  • Share :
  • 1,269 Reads   

ในช่วงที่ผ่านมา หนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงคือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาท ซึ่งจะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างแน่นอน ซึ่งในภาคแรงงานก็ย่อมรู้สึกดีใจที่จะมีรายได้เพิ่ม แต่เรื่องไม่ง่ายเช่นนั้น

ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต นายสุรพงศ์ ตั้งธราธร ผู้บริหารกลุ่มบริษัท แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ (Factory Max) หนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีและโซลูชันด้านเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนความเห็นไว้ในเรื่องนี้

สิ่งสำคัญคือเงินที่เหลือในกระเป๋า ไม่ใช่การปรับขึ้นค่าแรง

นายสุรพงศ์เผยว่า การปรับขึ้นค่าแรงเป็นเรื่องที่ดีและเห็นด้วย ซึ่งจะค่าแรงเหล่านี้จะถูกจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ แต่สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้มีเงินเหลือในกระเป๋ามากกว่าเดิม หากขึ้นค่าแรงแล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปรับขึ้นตามด้วยก็ไม่เห็นประโยชน์

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายก้อนโตของผู้คนในสังคมและผู้ประกอบการมาจากต้นทุนด้านสถานที่ เช่น ค่าเช่า ค่าที่ดินอาคาร และต้นทุนพลังงาน เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ซึ่งควรต้องเป็นวาระของประเทศที่จะมองเรื่องนี้อย่างไร หากลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ก็จะทำให้มีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนก็จะดีขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็จะมีความเข้มแข็งในการทำธุรกิจมากขึ้น

อุตสาหกรรมไทยจะเสียโอกาสจากค่าแรงแพงหรือไม่?

นายสุรพงศ์ตอบประเด็นนี้ผ่านตัวอย่างของประเทศจีนซึ่งเป็นฐานการผลิตของโลก แต่มีค่าแรงแพงกว่าบ้านเรา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าค่าแรงไม่ใช่ประเด็น แต่ทำอย่างไรจึงมีต้นทุนโดยรวมที่ต่ำได้ ซึ่งจีนมีความแข็งแกร่งหลายด้านในขณะเดียวกันจีนมีแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะสูง 

ดังนั้น แนวทางในการมองเรื่องปรับขึ้นค่าแรง ควรตั้งคำถามว่า “จะขึ้นค่าแรงให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร” ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กอยู่รอด คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยดีขึ้น

 

 

#factorymax #ค่าแรงขั้นต่ำ #แรงงานไทย #Mreport #ข่าวอุตสาหกรรม

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH