แนวโน้มอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) ปี 2562

แนวโน้มอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) ปี 2562

อัปเดตล่าสุด 11 มี.ค. 2562
  • Share :
  • 6,657 Reads   

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ของไทยในปี 62 นั้นคาดว่ามีแนวโน้มเติบโต จากการส่งออก Computer HDD ที่เพิ่มขึ้นและคาดว่าเติบโตต่อเนื่องไปในระยะประมาณ 3-5 ปีข้างหน้า (Medium-term) โดยมีปัจจัยการขยายตัวมาจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิต HDDมายังประเทศไทย ความต้องการเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) และการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผู้บริโภค (Big Data) รวมถึงเทรนด์อื่นๆ อย่างไรก็ดี วันนี้อุตสาหกรรม HDD ยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านคู่แข่งเทคโนโลยีใหม่ๆและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นทั้งสองปัจจัยนี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม HDD รวมถึงการส่งออกโดยรวมของไทยในอนาคต

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ Key Driver factors for the HDD industry
 

ส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทยเติบต่อโตเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2560 การส่งออก HDD ของไทยเริ่มส่งสัญญาณขยายตัวหลังจากที่มีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนของผู้ผลิต HDD รายใหญ่ของโลกมาจากจีนและมาเลเซียมายังไทย เพื่อบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยอาศัยการรวมศูนย์การผลิตมาไว้ที่ไทย รวมถึงเหตุการณ์ความไม่แน่นอนด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน โดยสหรัฐฯได้ขึ้นอัตราภาษีนำเข้าจากจีน ส่งผลให้ไทยส่งออก Computer HDD เพิ่มสูงขึ้น 

ไทยส่งออก HDD คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของโลก


อีกปัจจัยหนึ่งคือการที่ผู้ผลิต HDD ในไทยเริ่มเพิ่มสายการผลิตสำหรับตลาดระดับองค์กร (Enterprise HDD) มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์กระแสการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เช่น การลงทุนในศูนย์ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค และการเก็บข้อมูลธุรกิจบนออนไลน์ (Cloud) ทำให้ความต้องการพื้นที่บันทึกข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Enterprise HDD มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกเหนือจากนี้ ยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น อันเนื่องมาจากการประกาศยกเลิกการสนับสนุนระบบปฎิบัติการวินโดว์ 7 อย่างเป็นทางการจากบริษัทไมโครซอฟท์ที่จะมีผลในวันที่ 14 ม.ค. 2563 ที่จะทำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในกลุ่มตลาดองค์กรและธุรกิจการค้า

ภายใต้ปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้แนวโน้มการส่งออก Computer HDD และ HDD ประเภทอื่นๆ ของไทยในปี 2562 นี้มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยว่า ไทยจะสามารถส่งออก HDD เป็นมูลค่าราว 1.3หมื่นล้านเหรียญฯ หรือขยายตัวราวร้อยละ 0.9 - 5.0 จากปี 2561 และเติบต่ออย่างต่อเนื่องไปแตะจุดสูงสุดในปี 2563 และจะหดตัวหลังจากนั้นซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

จุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล
ถึงแม้ว่า HDD จะเป็นอุปกรณ์หลักในการจัดเก็บข้อมูลมานานแต่ด้วยจุดอ่อนในเรื่องของการประมวลผลและขนาดที่ใหญ่ซึ่งสวนทางกับกระแสที่พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กและเบาเช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ส่งผลให้เทคโนโลยีคู่แข่งอย่าง โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) นั้นเริ่มจะเป็นที่นิยมมากขึ้นและเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ  

ข้อดีและข้อเสียของ HDD และ SSD

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าส่วนแบ่งตลาดสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ SSD ในการเก็บข้อมูล (Computer SSD) ในตลาดโลกในปี 2562 น่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดและจะกินส่วนแบ่งถึงร้อยละ 43 ของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากที่อยู่ราวร้อยละ 31 ในปี 2560 

ในขณะที่ตลาดสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในองค์กรนั้น Enterprise HDD ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องแต่ก็มีอัตราที่ชะลอลง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยี SSD ได้เริ่มเข้ามาแทนที่กี่จัดเก็บข้อมูลในองค์กรสำหรับส่วนที่ต้องใช้งานเป็นประจำ เพราะต้องการความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในขณะที่ไม่ต้องการความจุที่สูงมากนัก

อนาคตของอุตสาหกรรม HDD และโอกาสการส่งออกของไทย
​อุตสาหกรรม HDD ยังคงขยายตัวต่อในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากตลาดโลกนั้นยังคงมีความต้องการ HDD อยู่ เพื่อนำไปใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรเนื่องจาก HDD นั้นสามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณที่มากและราคาย่อมเยา รวมไปถึงกระแสการประยุกต์เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจยุคดิจิทัล เช่น Big Data ซึ่งเทคโนโลยี HDD ยังคงมีความได้เปรียบเหนือ SSD และ HDD นั้นยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทางผู้ผลิต HDD ได้เริ่มปรับเปลี่ยนสายการผลิต Enterprise HDD สู่เทคโนโลยีขั้นสูงยิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มความจุข้อมูลและทำให้ราคาต่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลลดลงกว่าร้อยละ 18 ต่อปี ซึ่งส่งผลให้ยังคงรักษาความได้เปรียบในส่วนของตลาดองค์กรและส่งเสริมการส่งออกของไทยด้าน Enterprise HDD ให้ขยายตัวต่อไป

ข้อมูลจาก Kasikorn AEC+Business Advisory​