MLCC คืออะไร?

อัปเดตล่าสุด 17 เม.ย. 2562
  • Share :
  • 3,861 Reads   

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจับตามองจากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ “ตัวเก็บประจุเซรามิคแบบหลายชั้น (MultiLayer Ceramic Capacitors: MLCC)” ชิ้นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการผลิตสมาร์ทโฟน และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกมาก และเคยประสบวิกฤตขาดตลาดไปแล้วครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม MLCC ก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนัก ซึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุนี้เอง จึงได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบเกี่ยวกับ MLCC ไว้ทีนี่ โดยมีข้อมูลควรรู้ ดังต่อไปนี้

MLCC คืออะไร?

MLCC ย่อมาจาก MultiLayer Ceramic Capacitors ซึ่งหมายถึง ตัวเก็ยประจุหลายชั้นที่ผลิตจากเซรามิค ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บประจุชั่วคราว และปรับกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ถูกใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ผลิตขึ้นจากการซ้อนไดอิเล็กตริก (Dielectric) และอิเล็กโทรดที่ถูกเคลือบ และซ้อนเรียงกันเป็นชั้น ทำให้มีขนาดเล็ก แต่มีความจุไฟฟ้าสูง ปัจจุบันมีหลายสเป็ควางจำหน่ายจากผู้ผลิตหลายราย และมีลักษณะเด่นที่ต่างกันไปตามแต่วัสดุ และกระบวนการผลิตที่ใช้

MLCC ถูกใช้งานมากแค่ไหน

ปัจจุบัน MLCC ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความแพร่หลายของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน และ IoT ซึ่ง 2 อย่างแรก คือสินค้าที่น่าจับตามองที่สุด โดยในสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง ใช้ MLCC 500 - 1,000 ชิ้น ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งคัน ใช้ MLCC 3,000 - 8,000 ชิ้น และมีรุ่นที่ใช้งานเกิน 10,000 ชิ้นเช่นเดียวกัน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความเคลื่อนไหวอย่างไร

ด้วยความต้องการที่มากขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน MLCC เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ผลิตหลายรายตอบรับด้วยการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ หรือเสริมกำลังผลิตในโรงงานเดิม รวมไปถึงการเรียกร้องขอขึ้นราคาให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งผู้ผลิตหลายราย ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นลำดับแรก และให้ความต้องการจากอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนมีความสำคัญรองลงมา

แนวโน้มในอนาคตของ MLCC ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน และในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นเช่นไร

แน่นอนว่าหลังจากนี้ สมาร์ทโฟนจะมีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงการมาของ 5G จะทำให้ผู้ผลิตสามารถทำกำไรต่อเครื่องได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการชะลอตัวของตลาดสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ผลิตมีความกังวลไม่น้อย ต่างกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต้องการชิ้นส่วนที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการผลักดันจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ จึงคาดได้ว่า ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความต้องการ MLCC จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอีกแน่นอน


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun