โซลูชันการผลิต, เอปสัน, เครื่องพิมพ์ดิจิทัล, เครื่องพิมพ์ฉลาก, ห่นยนต์แขนกล, การผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

‘โซลูชันการผลิตจากเอปสัน’ ช่วยสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร?

อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2565
  • Share :
  • 1,995 Reads   

‘ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ ถูกยกขึ้นมาเป็นวาระของโลก โดยมีหมุดหมายสำคัญในปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 45%  

การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ขับเคลื่อนผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนต้องแบกรับและร่วมดำเนินการเฉกเช่นเดียวกับ ‘ภาคการผลิต’ ที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ ซึ่ง ‘เอปสัน’ (Epson) ในฐานะผู้คิดค้นนวัตกรรรมและเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลก ได้เล็งเห็นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภาคการผลิตก้าวผ่านข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้เหนือกว่า 

โซลูชันการผลิต, เอปสัน, เครื่องพิมพ์ดิจิทัล, เครื่องพิมพ์ฉลาก, ห่นยนต์แขนกล, การผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ลด Carbon Footprint ลดมลพิษทางน้ำ” จากการใช้เครื่องพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิทัลของเอปสัน

การพิมพ์สิ่งทอหรือลายผ้าแบบอะนาล็อก ก่อนให้เกิดน้ำเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก ต่างจากเครื่องพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิทัล ที่สามารถลดการเกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตได้สูงสุดถึง 60% และลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองได้มากถึง 95% ซึ่งการใช้เครื่องพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิทัลจากเอปสัน จึงถือเป็นข้อได้เปรียบทั้งในแง่การผลิตและสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับการพิมพ์แบบดั้งเดิม

โซลูชันการผลิต, เอปสัน, เครื่องพิมพ์ดิจิทัล, การผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษาเปรียบเทียบงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ Monna Lisa และงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์แบบอะนาล็อกโดยโรงพิมพ์ที่มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ทั้งสองแบบ แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของการพิมพ์อิงค์เจ็ทในด้าน Carbon Footprint และการใช้น้ำที่ลดลงถึง 27% สร้างประโยชน์สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม 2 ประการ คือ

1. ลดปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยลงระบบบำบัดน้ำ
2. ลดพลังงานที่จำเป็นในการเพิ่มความร้อนในน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ในการพิมพ์แบบโรตารีเดิมจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 139.56 กิโลกรัม ในขณะที่การพิมพ์ดิจิทัลแบบใหม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 85.66 กิโลกรัมเท่านั้น 

นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ Monna Lisa ยังได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหมึกซึ่งได้รับการรับรอง ECO PASSPORT ที่ออกโดย OEKO-TEX® รับรองว่าหมึกทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์, ระบบ bluesign ที่รับรองว่างานพิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยสากล, และหมึก Reactive GENESTA ที่ได้รับการรับรองจาก ECOCERT ผู้รับรองมาตรฐานสิ่งทอธรรมชาติระดับสากล

“ลดวัสดุสิ้นเปลือง ลดขยะ” จากการพิมพ์ฉลากเท่าที่ต้องการใช้ (On demand) ด้วย Epson SurePress 

เครื่องพิมพ์ฉลากดิจิทัลระดับอุตสาหกรรมคุณภาพสูง Epson SurePress ช่วยตอบโจทย์การผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการลดขั้นตอนการพิมพ์ ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และสามารถสั่งพิมพ์ในปริมาณที่ต้องการได้

ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิทัลที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพจากเครื่องพิมพ์ฉลากเอปสัน ช่วยลดขั้นตอนได้เป็นอย่างดีจากการพิมพ์ดั้งเดิมที่ต้องเตรียมแม่พิมพ์ และประหยัดเวลาด้วยการพิมพ์ความเร็วสูงและเสถียร อีกทั้งยังมาพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมและฟังก์ชันแก้ไขความเอียงโดยอัตโนมัติ ทําให้การป้อนวัสดุการพิมพ์มีความถูกต้องและแม่นยํา ช่วยลดวัสดุสิ้นเปลืองอย่างเห็นได้ชัด 

นอกจากนี้ หมึกของเครื่องพิมพ์ฉลาก Epson SurePress ยังพร้อมรองรับการใช้งานกับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเป็นไปตามข้อกําหนดของวัสดุที่สัมผัสกับอาหารได้ (EC เลขที่ 1935/2004) ที่ได้รับการรับรองจาก Swiss Ordinance และเป็นไปตามการควบคุมสุขอนามัยตามมาตรฐาน รวมถึงข้อบังคับของ PIM อีกด้วย โดยมีปริมาณการซึมของหมึกผ่านฉลาก วัสดุการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ไม่เกินกำหนด ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์ฉลาก Epson SurePress เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โซลูชันการผลิต, เอปสัน, เครื่องพิมพ์ฉลาก, การผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ลดการปล่อย CO2 และช่วยประหยัดพลังงาน” จากการใช้หุ่นยนต์แขนกลเอปสัน 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้าในปริมาณมหาศาล โดยข้อมูลจาก American Council for an Energy-Efficient Economy หรือ ACEEE ระบุว่า หุ่นยนต์อุตสาหกรรมหนึ่งตัวใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยแล้วมากถึงปีละ 21,000 kWh

ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของเอปสันที่พัฒนาโดยอาศัยประสบการณ์ที่ยาวนาน หุ่นยนต์แขนกล Epson Industrial Robot จึงมีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ ทำให้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายระยะยาว หรือ TCO ให้ต่ำลงเท่านั้น แต่ยังช่วยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งนำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยลงอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์แขนกลรุ่น T3 ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าลดลงกว่า 50% และใช้ไฟเพียง 100V เท่านั้น

โซลูชันการผลิต, เอปสัน, ห่นยนต์แขนกล, การผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ลดขยะ ลดมลพิษทางน้ำ” จากการเปลี่ยนเศษกระดาษให้เป็นกระดาษใหม่ด้วย PaperLab

นอกจากโซลูชันในภาคการผลิตแล้ว เอปสันยังมีโซลูชันสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องการความยั่งยืนด้วยเช่นกัน อย่างเครื่องรีไซเคิลกระดาษ PaperLab สำหรับการใช้ในสำนักงาน ที่มาพร้อมกับระบบผลิตกระดาษแบบแห้งรายแรกของโลก สามารถเปลี่ยนกระดาษใช้แล้วให้เป็นกระดาษใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำในทุกขั้นตอนการผลิต 

ด้วยเทคโนโลยี Dry Fiber ของเอปสัน ซึ่งแตกต่างจากทั่วไปที่การรีไซเคิลกระดาษต้องอาศัยองค์ประกอบและใช้น้ำปริมาณมากในขั้นตอนการผลิตกระดาษใหม่ สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก

โซลูชันการผลิต, เอปสัน,เครื่องรีไซเคิลกระดาษ, การผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งจากเอปสัน พร้อมรองรับการใช้งานในธุรกิจระดับ Enterprise ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวข้ามขีดจำกัด และสร้างความได้เปรียบในธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก ซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันที่ต้องตระหนักถึงผลกระทบทั้งต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

สนใจศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Epson (Thailand) Co., Ltd.

Website: https://www.epson.co.th
Virtual Solution Center: https://thaishowroom.epson.co.th/
Facebook: https://www.facebook.com/EpsonThailand