OEE Starter Package จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

Mitsubishi Electric ชวนค้นหา ‘ค่า OEE’ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

อัปเดตล่าสุด 5 ก.ค. 2565
 • Share :
 • 681 Reads   

‘มิตซูบิชิ อีเล็คทริค’ ตอกย้ำความสำคัญของการวิเคราะห์ OEE เครื่องมือที่จะนำทางสู่การผลิตระบบอัตโนมัติในยุค Industry 4.0 ผ่านการค้นหาสาเหตุของการสูญเสีย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยข้อเสนอพิเศษภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

OEE คืออะไร?

OEE ย่อมาจาก Overall Equipment Effectiveness หมายถึง การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ”

OEE นำสามปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต ได้แก่ พนักงาน เครื่องจักร และชิ้นงานที่ผลิต มาวิเคราะห์เพื่อให้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ดังนั้น OEE จะเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นสภาพโดยรวมในระบบการผลิตนั่นเอง โดย OEE ที่ 100% หมายถึงการผลิตเฉพาะชิ้นงานที่มีคุณภาพ ด้วยความเร็วเต็มที่ และไม่มีข้อขัดข้องตลอดกระบวนการ

สูตรคำนวณหาค่า OEE = Availability x Performance x Quality

 • Availability คือ อัตราเดินเครื่องจักร (%) คำนวณจาก Operating Real Time หารด้วย Planned Time
 • Performance คือ อัตราประสิทธิภาพ (%) คำนวนมาจาก Real Speed หารด้วย Planned Speed
 • Quality คือ อัตราคุณภาพ (%) คำนวนมาจาก Valid Pieces หารด้วย Total Piece Produced

OEE Starter Package จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

 
ค่า OEE มาตรฐาน

หลายคนถามว่า ค่ามาตรฐานของ OEE อยูที่เท่าไหร่ ซึ่งในความเป็นจริงนั้นแต่ละโรงงานสามารถกำหนดค่าเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม ไม่มีหน่วยงานใดออกมากำหนดเกณฑ์มาตรฐาน OEE แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ได้รับรางวัล PM (The Prime Minister’s Industry Awards) ล้วนแล้วแต่มีค่า OEE ที่สูงกว่า 85% 

ค่า OEE มาตรฐานที่ 85% มาจากเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไปของสามปัจจัยที่นำมาคำนวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

 • การเดินเครื่อง (Availability) = 90%
 • ประสิทธิภาพ (Performance) =  95%
 • คุณภาพ (Quality) =  99%
   
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์  (OEE)  0.90 x 0.95x 0.99 x 100  =  85%

 

การหาค่า OEE จึงช่วยให้ผู้ผลิตมองเห็นภาพรวมของระบบการผลิตได้ชัดเจน และนำไปต่อยอดสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การคำนวณ OEE ให้ถูกต้องและแม่นยำนั้น ก็ย่อมจำเป็นต้องมีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเครื่องจักรเสียก่อน

Mitsubishi Electric ช่วยคุณเริ่มต้นปรับปรุง OEE system

Mitsubishi Electric ผู้เชี่ยวชาญด้าน Factory Automation นำเสนอ OEE Starter Package แพ็กเกจที่ช่วยคุณเริ่มต้นปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการค้นหาสาเหตุของการสูญเสีย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นโค้ชช่วยนำทางไปสู่เป้าหมาย OEE ที่ดีขึ้น 

OEE Starter Package ประกอบด้วย

 • MELSEC IQ-R Programmable Controller (PLC) จำนวน 1 ชุด แพลตฟอร์มการควบคุมที่โดดเด่นเต็มรูปแบบ พร้อมด้วยการประมวลผลที่รวดเร็ว การซิงโครไนซ์โมดูลและเครือข่าย รวมไปถึงการควบคุมแบบหลายแนวทาง การออกแบบขั้นสูงที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการทำงานของเครื่องได้อย่างยอดเยี่ยม 
 • GENESIS 64 SCADA จำนวน 1 ชุด ซอฟต์แวร์แห่งอนาคตที่สามารถนำเสนอการแสดงภาพจำลองแบบ Real-time รวมถึงมอบความคล่องตัว การวิเคราะห์ และการเชื่อมต่อสำหรับมุมมองการผลิตระบบอัตโนมัติ 
 • การสนับสนุนด้านวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

OEE Starter Package จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

ตัวอย่างเทมเพลตหน้าจอของ OEE Starter Package 

OEE Starter Package จาก Mitsubishi Electric โปรโมชัน!! ราคาพิเศษภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

OEE Starter Package จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค


ผู้สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือสแกน QR code นี้

OEE Starter Package จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.mitsubishifa.co.th