อนาคตของการผลิตแบบ Agile Manufacturing กับ Robot Machining สุมิพล คอเปอร์เรชั่น

อนาคตของการผลิตแบบ Agile Manufacturing กับ Robot Machining

อัปเดตล่าสุด 10 ก.พ. 2565
  • Share :
  • 1,853 Reads   

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการผลิต คือ การใช้โซลูชันที่สร้างสรรค์และคล่องตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการผลิตที่ยืดหยุ่น โดยใช้ระบบการตัดชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์รับมือกับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการผลิตและประกอบชิ้นงานที่มีรูปทรงพิเศษ ซับซ้อน หรือมีขนาดใหญ่มาก ๆ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะต้องถูกตัดแล้วต่อเข้าด้วยกันอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด ซึ่งในการผลิตแบบเดิมพบว่าชิ้นส่วนประกอบมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับโต๊ะวางชิ้นงานเครื่อง 5 แกน (5-Axis) อาจต้องใช้การตัดด้วยเครื่อง CNC แบบ Gantry หรือ กัดชิ้นงานแบบแมนนวล 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดแบบเดิม 

กระบวนการตัดด้วยเครื่อง CNC Gantry แม้จะให้ความแม่นยำสูง แต่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พื้นที่ในการทำงาน การวางตำแหน่งถูก จำกัด ชิ้นส่วนประกอบอาจถูกเศษฝุ่นกัดกร่อนจากการกัดงานต่อเนื่องได้โดยเฉพาะวัสดุอะคริลิค โฟม และโลหะอ่อน 

กระบวนการตัดด้วยมือ แม้จะมีความยืดหยุ่นสูง แต่ก็อาจไม่ตอบโจทย์ในแง่ของความแม่นยำ ผู้ปฏิบัติงานยังต้องสวมอุปกรณ์เซฟตี้ ทั้งหน้ากาก นิรภัยและเสื้อนิรภัยคุณภาพสูง มิเช่นนั้น อาจสัมผัสกับเศษฝุ่นุ่ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

Robot Machining ระบบการตัดชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โซลูชันเพื่อการผลิต ที่มาช่วยแก้ปัญหา ต่างๆ ในกระบวนการตัดแบบเดิมได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า 

ด้านต้นทุน 

ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มาพร้อมเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์ (End-effectors) ซอฟต์แวร์และการฝึกอบรม มักจะมีราคาต่ำกว่า เมื่อเทียบกับเครื่อง CNC Gantry และซอฟต์แวร์ 

ด้านการผลิต 

หุ่นยนต์สามารถตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ คุณภาพสูง และเมื่อติดตั้งเข้ากับล้อสายพาน หุ่นยนต์จะสามารถเคลื่อนไปตามชิ้นงานได้ ให้ความ ยืดหยุ่นในการทำงานกับชิ้นงานขนาดใหญ่สามารถตัดชิ้นงานในตำแหน่งและมุมต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด ทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ ซับซ้อน เพิ่มรูปแบบที่แปลกใหม่ให้กับชิ้นงานได้ตามต้องการ 

อีกทั้งหุ่นยนต์ยังทนต่อสภาพแวดลอมเสี่ยงอันตรายได้ดีกว่า เช่น ก๊าซ ฝุ่นละออง ควัน ไอน้ํา และสารเคมี ทำงานภายในรั้วกั้น หรือ ภายในระบบ ปิด เพื่อความปลอดภัยในการผลิตแบบต่อเนื่องและการผลิตแบบเซลลูล่าร์ 

ระบบ Robot Machining จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเร็ว ความสามารถในการดัดแปลงความแม่นยำที่ดี แม้ไม่ถึงระดับไมครอนแต่Robot Machining ก็ยังคงครอบคลุมความต้องการในอุตสาหกรรมจำนวนมาก และบ่อยครั้งที่งานถูกผลิตออกมาได้คุณภาพดีเกินความคาดหมาย

การผลิตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการรวม Software และ Hardware เข้าด้วยกัน 

ในปัจจุบันมีการปรับโปรแกรม (Software) เดิมที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับเครื่อง CNC ให้เข้ากับวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อก้าวไปให้ไกลกว่าแค่เครื่องมือตัด เฉือน และรวมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ (Hardware) เข้ามาช่วยในการทำงาน 

ตัวอย่างเช่น การนำหัววัด (Probe) และซอฟต์แวร์สำหรับการวัดเข้ามารวมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบรูปทรงและวัดขนาดส่วนที่ถูกตัด ออกไปได้ 

ทำให้ระบบ Robot Machining ใช้งานได้อย่างคล่องตัว เกิดโซลูชันการผลิตแบบองค์รวมที่ตอบโจทย์งานในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้มากขึ้น 

หุ่นยนต์ทำให้การดำเนินงานให้ง่ายขึ้น แทนที่จะใช้พลังงานจำนวนมากในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานขนาดใหญ่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อดำเนินการผลิต แบบเดิม สามารถดัดแปลงวิธีเพียงแค่ย้ายคำสั่งการผลิตแบบดิจิทัลทั้งหมด ไปให้ยังตำแหน่งของชิ้นงาน ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงานให้ยุ่งยาก อีกต่อไป 

เมื่อมีโครงการใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม ความเก่งกาจของซอฟต์แวร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์และระบบติดตามที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้โรงงานสามารถกำหนด ค่าการผลิตใหม่ได้อย่างง่ายดาย 

สามารถใช้ CAM Software เพื่อกำหนดลำดับขั้นตอนการใช้เครื่องมือตัดหรือมีดตัดในการผลิต และในบางกรณีอาจรวมเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น RoboDK เพื่อแปลง CAM Code มาเป็นการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้

Agile Manufacturing อนาคตของการผลิต 

ด้วยการดำเนินงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ยืดหยุ่นได้แบบ Agile Manufacturing และคุณภาพของ ระบบการตัดชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนี้ ดึงดูดให้ผู้ประกอบการเริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้ Robot Machining เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า แนวทางการผลิตแบบ Agile Manufacturing ไม่ใช่แค่ Hardwear สำเร็จรูป แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโซลูชันการแก้ปัญหา การผลิต 

บริการด้านโซลูชัน 

สุมิพลจึงให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับลูกค้า เข้าใจปัญหาและความต้องการ เพื่อให้ได้โซลูชันที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้าอย่าง แท้จริง ตามแนวทางใหม่ Agile Technology 

ทั้งทดสอบการตัดให้เห็นผลจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบ วางแผนกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ให้คำปรึกษาการเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล และหุ่นยนต์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม 

เราพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือ สามารถ ติดต่อได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000


ที่มา : Sumipol Corporation Limited