เครื่องมือวัดชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า, EV, Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+, เครื่องมือวัด, สุมิพล คอร์ปอเรชั่น, sumipol corporation limited Sumipol, Mitutoyo, Mitutoyo Measuring Microscope, CNC Measuring Machine, Metrology

เทคโนโลยีการวัด สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV

อัปเดตล่าสุด 22 มิ.ย. 2566
  • Share :
  • 19,061 Reads   

ขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการใช้พลังงานถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั่วโลก การแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการจัดหาพลังงานทดแทนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กําลังเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่รถยนต์ไฟฟ้า นําไปสู่การพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในการผลิตอุปกรณ์รวมถึงชิ้นส่วนใหม่ที่ไม่มีอยู่ในรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป

บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวัด โซลูชันที่หลากหลายสําหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความต้องการและเป็นที่สนใจของนักลงทุนและผู้บริโภคทั่วโลกในเวลานี้

รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV คืออะไร 

EV ย่อมาจาก Electric Vehicle ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% แทนการใช้เครื่องยนต์แบบสันดาป ไม่มีเขม่าควันจึงไม่ก่อมลพิษทางอากาศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ระบบของรถไฟฟ้านั้นจะเก็บพลังงานเอาไว้ที่แบตเตอรี่ เมื่อพลังงานหมดก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ที่บ้าน หรือ สถานีให้บริการชาร์จไฟฟ้า เพื่อแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์

ประเภทรถยนต์ไฟฟ้า EV 

1. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle)

ระบบการทำงานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้เป็นการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปและพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ ระบบจะสลับใช้ระหว่างเครื่องยนตและแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ หรืออาจะสลับใช้พลังงานทั้งสองแหล่ง เพื่อเสริมอัตราการเร่งของรถยนต์

2. รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊ก-อิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid Vehicle) 

ระบบการทำงานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้คล้ายคลึงกับรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด การทำงานระหว่างเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ สามารถเสียบชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้เองจากบ้านหรือสถานีชารจ์ไฟ เมื่อแบตเตอรี่เต็ม จะทำการขับเคลื่อนโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน แต่เมื่อแบตเตอรี่หมด ระบบจะสลับมาใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนตามปกติ

3. รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle)

ระบบการทำงานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้ จะทำการส่งไฮโดเจนเหลวและออกซิเจน เข้าแผงเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ แล้วตัวมอเตอร์จะดึงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์

เครื่องมือวัดชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า, EV, Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+, เครื่องมือวัด, สุมิพล คอร์ปอเรชั่น, sumipol corporation limited Sumipol, Mitutoyo, Mitutoyo Measuring Microscope, CNC Measuring Machine, Metrology

เครื่องวัดและคุณสมบัติสำคัญที่พบในรถยนต์ไฟฟ้า EV 

POWER CONTROL UNIT (PCU) คืออะไร 

POWER CONTROL UNIT (PCU) คือ การส่งกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์ ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์หลัก เช่น ดูแลระบบชาร์จไฟกลับเข้ามายังแบตเตอรี่ขณะยกคันเร่ง หรือเบรค และควบคุมกระแสไฟฟ้าสลับจากมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

เครื่องมือวัดชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า, EV, Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+, เครื่องมือวัด, สุมิพล คอร์ปอเรชั่น, sumipol corporation limited Sumipol, Mitutoyo, Mitutoyo Measuring Microscope, CNC Measuring Machine, Metrology

เครื่องมือวัดที่แนะนำ: Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+  

คุณสมบัติหลัก

Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+  กล้องจุลทรรศน์สามารถใช้สำหรับการวัดชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ชิปและลวดโลหะผสมที่สำคัญ สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อสังเกตและยืนยันรอยร้าวในโลหะที่เชื่อมต่อกับชิปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การสังเกตที่มีความละเอียดสูง และโซลูชันการวัดที่มีความแม่นยำสูง

เครื่องมือวัดชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า, EV, Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+, เครื่องมือวัด, สุมิพล คอร์ปอเรชั่น, sumipol corporation limited Sumipol, Mitutoyo, Mitutoyo Measuring Microscope, CNC Measuring Machine, Metrology
 

FUEL CELLS คืออะไร

เซลล์เชื้อเพลิง คือ อุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า แตกต่างจากแบตเตอรี่ที่ต้องการแหล่งจ่ายเชื้อเพลิงและออกซิเจนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน ในขณะที่ในแบตเตอรี่สารเคมีภายในจะทำปฏิกิริยาต่อกันเพื่อผลิตแรงดันไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิงสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยไม่ผ่านปฏิกิริยาการเผาไหม้ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

เครื่องมือวัดชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า, EV, Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+, เครื่องมือวัด, สุมิพล คอร์ปอเรชั่น, sumipol corporation limited Sumipol, Mitutoyo, Mitutoyo Measuring Microscope, CNC Measuring Machine, Metrology

เครื่องมือวัดที่แนะนำ: Mitutoyo Vision Measuring Machine with Micro-Form Scanning Probe - UMAP Vision

คุณสมบัติหลัก 

เซลล์เชื้อเพลิงสามารถใช้เครื่องวัดรูปแบบไมโคร UMAP Vision การวัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 15 μm และมีหัววัดพิเศษ 1 μN ทำให้สามารถวัดชิ้นงานที่หลากหลายรูปทรงได้ง่าย และสามารถใช้สไตลัส (Stylus) การวัดมีความน่าเชื่อถือสูง วัดด้วยการสัมผัส และสุดท้ายการวัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตอบสนองความต้องการในการวัดในแง่ของมุม รูปร่าง ระยะห่าง องศา เป็นต้น

เครื่องมือวัดชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า, EV, Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+, เครื่องมือวัด, สุมิพล คอร์ปอเรชั่น, sumipol corporation limited Sumipol, Mitutoyo, Mitutoyo Measuring Microscope, CNC Measuring Machine, Metrology
 

CHARGER AND CHARGING PORT คืออะไร 

CHARGER AND CHARGING PORT คือ เครื่องชาร์จและพอร์ตชาร์จ ทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 

เครื่องมือวัดชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า, EV, Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+, เครื่องมือวัด, สุมิพล คอร์ปอเรชั่น, sumipol corporation limited Sumipol, Mitutoyo, Mitutoyo Measuring Microscope, CNC Measuring Machine, Metrology

เครื่องมือวัดที่แนะนำ: Mitutoyo CNC Coordinate Measuring Machine - CRYSTA - APEX V

คุณสมบัติหลัก

ที่ชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ฝาครอบ ขั้วต่อ ตัวเรือนและรีเลย์ ซึ่งเครื่องวัด CNC CRYSTA-APEX V Series รุ่นใหม่ที่เน้นความแม่นยำมากขึ้น ความเร็วในการวัดสูงสุด และความสามารถในการวัดรอบด้าน มีซอฟต์แวร์จากแอปพลิเคชันสำหรับสร้างโปรแกรมการวัดค่าโดยอัตโนมัติ ดำเนินการวิเคราะห์เกียร์ หรือ การประเมินโดยใช้ CAD  จึงเหมาะกับชิ้นส่วนทุกขนาดของที่ชาร์จในรถยนต์ไฟฟ้า โดยสามารถทำการวัดได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง 

เครื่องมือวัดชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า, EV, Mitutoyo Measuring Microscope MF/MF-U+, เครื่องมือวัด, สุมิพล คอร์ปอเรชั่น, sumipol corporation limited Sumipol, Mitutoyo, Mitutoyo Measuring Microscope, CNC Measuring Machine, Metrology


บริการเครื่องมือวัดจากสุมิพล

หากคุณกำลังสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mitutoyo หรือกำลังมองหาเครื่องมือวัดที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า EV คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าสินค้า หรือติดต่อเรา 02-7623000 เพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเพิ่มเติม