สุมิพล เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ระบบ MeasurLink® มิตูโตโย ช่วยควบคุมกระบวนการผลิต

อิทธิพลของ Data Management Technology ตัวช่วยจัดการข้อมูลการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเดตล่าสุด 26 ต.ค. 2564
  • Share :
  • 2,841 Reads   

เนื่องจากผู้ผลิตในปัจจุบันจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล (Data Management Technology) จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มคุณภาพการผลิต โดยการตรวจสอบข้อมูลการวัดแบบ Real-Time เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานที่ผลิตทั้งหมด ได้ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน

ปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจ :  

ในอดีตเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์!! ที่ผ่านมา ข้อมูลการวัดจะถูกบันทึกและจัดการแบบแมนนวลในสเปรดชีต Microsoft Excel แต่กระบวนการนี้มีข้อจำกัดมากมาย รวมถึง

- ความยากง่ายต่อการนำเข้าข้อมูล 
- ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
- ตัวประมวลผลกลางในคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถขยายฐานข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และแม่นยำ

ตัวอย่างเช่น เครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine) หรือเครื่องมือวัด 3 มิติ ของ Mitutoyo ที่ใช้ซอฟต์แวร์ MCOSMOS และ GEOMeasure ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการผลิตได้ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบ Data management software นั้นยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มีปริมาณข้อมูลมาก 

ทางออกของธุรกิจ :

เห็นได้จาก การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ CMM report เพื่อตรวจเช็คชิ้นส่วนหรือชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ แต่ยังจำเป็นต้องใช้ระบบ Online หรือ Real-Time SPC ซึ่งเป็นระบบการควบคุมกระบวนการด้วยสถิติแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนหรือชิ้นงานที่ผลิตนั้นมี ค่า Cpk และ Ppk ที่ยอมรับได้

จึงได้มีการปรับใช้ Data Management Technology เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล นำเข้า จัดเก็บ จัดระเบียบ และบำรุงรักษาข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time data)  ทำให้ Quality Engineer ทำงานได้ง่าย และสามารถตีความข้อมูลได้อย่างลื่นไหลมากขึ้น เป็นตัวช่วยสำคัญในการปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลให้มีความคล่องตัว

การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการผลิต และให้ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจด้านปฏิบัติการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการธุรกิจ และผู้ใช้ปลายทางรายอื่นๆ 

สำหรับ Data Management Technology แล้ว ขอยกให้ MeasurLink® ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการคุณภาพ ควบคุมกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ของ Mitutoyo เป็นโซลูชั่นการจัดการข้อมูลเพื่อกระบวนการวัดที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง 

  • ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการจัดการข้อมูล 
  • ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน 
  • และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

 
บริษัท สุมิพลฯ ได้ทำงานร่วมกับ Mitutoyo ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ จึงเป็นที่คุ้นเคยกับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูล อีกทั้งยังสามารถติดตั้ง และปรับแต่งระบบการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบริษัท

ระบบ MeasurLink® ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายประการ ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบตัวแปร และตรวจสอบเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มการผลิตสูงสุดและลดข้อผิดพลาด
 

คุณสมบัติที่โดดเด่นของระบบ MeasurLink®​ :

  • มุมมองการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างชิ้นงาน และคุณลักษณะเฉพาะที่มีค่าอ้างอิง (Nominal)  ค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) และรายการเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability List)
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ สำหรับแผนภูมิต่อเนื่อง (Run charts) แผนภูมิควบคุม (control charts)  ฮิสโตแกรม (Histograms) และสถิติ (statistics)
  • Standard views รวมถึง Datasheet (การสังเกตและแผนภูมิ) ,Classic View (หน้าต่างแผนภูมิ) และ 2D view (ภาพบางส่วนพร้อมคำบรรยายประกอบที่มีแผนภูมิ และข้อมูลทางสถิติ) พร้อมด้วย Info View ที่ปรับแต่งได้และ Manager Views
  • นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Full reporting template ให้อีกด้วย

 

ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุน :

จากการติดตั้ง MeasurLink® ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสามารถบันทึก และให้ข้อมูลย้อนหลังที่ถูกต้องแม่นยำแบบเรียลไทม์ ได้เร็วกว่าที่เคยรายงานให้ทราบก่อนหน้านี้ถึง 10 เท่า

ซึ่งภายในสิ้นปี 2019 MeasurLink® ถูกนำไปใช้และขยายไปสู่ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถเพิ่มอีก 30-50 แห่ง เพื่อรองรับการผลิตเบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ นี่เป็นหนึ่งในผลประโยชน์อันล้ำค่าที่สุด 

นอกจากนี้ MeasurLink® ยังขยายไปสู่กระบวนการวัดร่องซีลที่สำคัญด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ CNC Contracer จาก Mitutoyo เพื่อความมั่นใจว่ารูปทรงของร่องถูกต้อง

- โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย MeasurLink®  
- และทำการตรวจสอบโดยวิศวกรการผลิต (Manufacturing Engineer) เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานผลิตเป็นไปตามลักษณะด้านความปลอดภัย 

ซึ่งระบบการวัดอย่างละเอียดที่ก่อนหน้านี้เป็นกระบวนการแบบแมนนวล ตอนนี้ได้กลายเป็นกระบวนการ CNC แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทำให้ลดเวลาจากการใช้รอบเวลาในการวัด 45 นาที เหลือเพียง 5 นาทีเท่านั้น

และยังมีการพัฒนากลุ่มวิศวกรรมที่ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงกระบวนการโดยเฉพาะ ทำให้บริษัทสามารถประเมิน ตรวจสอบ และรักษาระดับของเสีย (Scrap) และลดต้นทุนความสูญเสียภายในได้เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ 

การเพิ่มระบบ MeasurLink®  เข้ามาทำให้ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของข้อมูลเหล่านี้ลดลงอย่างมาก 

เพราะคุณภาพและมาตรฐาน คือหัวใจของการผลิตและการแข่งขัน การวัดและตรวจสอบในระบบควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่ง จึงต้องเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลต่อการวัดเพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำ 
 

บริการด้านการวัดจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแบรนด์ Mitutoyo ที่เหมาะสมกับโจทย์การผลิตและงบประมาณของลูกค้า พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่