จีนทำพิษ ญี่ปุ่นอ่วม 3 ไตรมาสซ้อน

อัปเดตล่าสุด 10 ต.ค. 2562
  • 837 Reads   

หอการค้าและอุตสาหกรรมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น (The Tokyo Chamber of. Commerce and Industry: TCCI) เผย ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ (Diffusion index: DI) ญี่ปุ่น ไตรมาสที่ 3 ปี 2019 ลดลงจากไตรมาสก่อน 0.7 จุด ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 โดยมีสาเหตุจากสงครามการค้า เศรษฐกิจจีน และการขาดแคลนแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เผย “การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่งผลต่อยอดส่งออกรถยนต์เป็นอย่างมาก” ในขณะที่ภาคอุคสาหกรรมเครื่องจักรแสดงความเห็นว่า “สงครามการค้าทำให้การลงทุนในหลายประเทศหยุดชะงัก กระทบให้ยอดออเดอร์เครื่องจักรลดลง” 

ส่วนการขาดแคลนแรงงานนั้น เริ่มมีความรุนแรงขึ้นในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ระบบอัตโนมัติยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งผู้แปรรูปผักแช่แข็งรายหนึ่งรายงานว่า แรงงานขาดแคลนจนการผลิตสินค้าทำได้ยาก ส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้างเองก็มีความเห็นตรงกัน

ส่วนทางกลุ่ม SME แสดงความเห็นว่า การขึ้นภาษีและมาตรการปรับเปลี่ยนการทำงาน ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลางเป็นอย่างยิ่ง


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun