เศรษฐกิจไทยแย่ โตต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส!

อัปเดตล่าสุด 7 มิ.ย. 2562
  • Share :
  • 1,595 Reads   

เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2562 ที่เติบโต 2.8% นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส ได้รับแรงฉุดจากการส่งออกที่หดตัว ขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเป็นบวกได้

สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเป็นเดือนแรกของไตรมาส 2/2562 การส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่อง และทำให้ภาพ 4 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกหดตัวเป็นวงกว้างทั้งในรายการสินค้าส่งออกหลักและตลาดส่งออกสำคัญของไทย สอดคล้องกับการส่งออกของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสะท้อนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ในขณะที่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นตลาดนักท่องเที่ยวหลักอย่างจีนและรัสเซีย  

ในช่วงที่เหลือของปี 2562 สถานการณ์ต่างๆ บ่งชี้ว่า มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่สหรัฐฯ อาจจะขึ้นภาษีในสินค้าจีนล็อตที่เหลือ เมื่อประกอบกับภาพความซบเซาของการค้าโลก ทำให้การส่งออกของไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้นจนกระทั่งอาจจะไม่สามารถขยายตัวเป็นบวกได้ในปีนี้

นอกจากนี้ ปัจจัยการเมืองภายในประเทศที่ยังต้องจับตาการจัดตั้งรัฐบาล และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ล่าช้าออกไป ซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบลงทุน ก็เพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะขยายตัวชะลอลงกว่าที่เคยประเมินไว้เช่นกัน

ที่ประชุม กกร. จึงมีความเป็นห่วงและหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะทยอยมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ภาวะการใช้จ่ายภายในประเทศและการกระตุ้นจากภาครัฐ ก็จะสามารถเป็นแรงส่งเศรษฐกิจในยามที่ภาคต่างประเทศประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ ทั้งนี้ กกร. จะมีการทบทวนและประเมินภาพเศรษฐกิจอีกครั้งก่อนที่จะประกาศตัวเลขประมาณการใหม่ในครั้งถัดไป 

กกร. ได้จัดเตรียมข้อเสนอของภาคเอกชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่ทราบถึงประเด็นปัญหาและข้อเสนอต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเริ่มปฎิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น


ที่มา : M Report