หอการค้าเผย ตรุษจีน 2562 เงินสะพัด 5.8 หมื่นล้าน

อัปเดตล่าสุด 5 ก.พ. 2562
  • Share :
  • 312 Reads   

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน จาก 1,207 ตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม พบว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวมีมูลค่า 58,398.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 


สำหรับการใช้จ่ายในช่วงตรุษจีนนั้น นอกเหนือจากการซื้อของเซ่นไหว้ ให้แต๊ะเอีย พบปะสังสรรค์ รวมถึงการไหว้เจ้าตามประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนแล้ว จะมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ ทอง ทั้งให้ตัวเองและมอบให้ผู้อื่น มากถึงร้อยละ 46.4 และยังมีการซื้อสินค้าคงทน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน อยู่ที่ร้อยละ 15.2 อีกด้วย


แม้ว่า ตัวเลขคาดการณ์จะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินสำหรับการใช้จ่ายสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าคงทนยังมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่จะต่อยอดนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในกับอุตสาหกรรมไทยได้

 


ที่มา : M Report