ส่งออกไทยไตรมาสแรก ใช้สิทธิ FTA เพิ่มขึ้น 15.72%

เปิดสถิติส่งออกไทยไตรมาสแรก ใช้สิทธิ FTA เพิ่มขึ้น 15.72%

อัปเดตล่าสุด 4 พ.ค. 2564
  • Share :
  • 879 Reads   

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผย เอฟทีเอดันมูลค่าการค้าไทยกับประเทศคู่เจรจาไตรมาสแรกปี 2564 ขยายตัว 10% สร้างรายได้เข้าประเทศเฉียด 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งออกไปตลาดจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ สดใส แนะใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอสร้างความได้เปรียบให้สินค้าส่งออกของไทยให้เต็มที่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยในไตรมาสแรกของปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่า การค้าของไทยกับประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ด้วย มีการขยายตัวทั้งมูลค่าการค้ารวมและการส่งออก โดยการค้ารวมของไทยกับ 18 ประเทศคู่เอฟทีเอ มีมูลค่า 81,125 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563  ซึ่งถือว่ามีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าการค้าระหว่างไทยกับตลาดโลก (การค้ารวมกับตลาดโลก ขยายตัว 6%)  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.5 ของการค้าของไทยทั้งหมด เมื่อจำแนกรายประเทศ พบว่าการค้ารวมกับประเทศคู่เอฟทีเอส่วนใหญ่ขยายตัวเป็นที่น่าพอใจ อาทิ จีน ขยายตัว 26% ญี่ปุ่น ขยายตัว 11% ออสเตรเลีย ขยายตัว 30% เกาหลีใต้ ขยายตัว 13% อินเดีย ขยายตัว 17% มาเลเซีย ขยายตัว 16% เวียดนาม ขยายตัว 14% ฟิลิปปินส์ ขยายตัว 6% ลาว ขยายตัว 16% นิวซีแลนด์ ขยายตัว 12% ชิลี ขยายตัว 10% และเปรู ขยายตัว 12%

นางอรมน เพิ่มเติมว่า สำหรับการส่งออกของไทยไป 18 ประเทศคู่เอฟทีเอ ไตรมาสแรกของปี 2564 มีมูลค่า 39,249 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 61.2% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับตั้งแต่เดือนมกราคม และมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าการส่งออกรวมไปตลาดโลก  (การส่งออกไปตลาดโลกขยายตัว 2%) กลุ่มสินค้าส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในประเทศคู่เอฟทีเอ ได้แก่ (1) กลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ส่งออกมูลค่า 6,911 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 10% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เครื่องเทศและสมุนไพร ผักสดแช่เย็นแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูป (2) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ส่งออกมูลค่า 30,435 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 2.7% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และวงจรไฟฟ้า ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน จีน และญี่ปุ่น

จากสถิติการค้าในช่วงไตรมาสแรก เห็นได้ว่าการค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการค้าโลกและเศรษฐกิจการค้าของประเทศคู่ค้าสำคัญที่ขยายตัว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสินค้าไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออกสูง รวมทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาด จึงขอให้ผู้ประกอบการและภาคการผลิตของไทยใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าต่างๆ ให้เต็มที่ นอกจากสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับสินค้าไทย แต้มต่อทางภาษีในการส่งออก และการอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้ว ผู้ประกอบกยังสามารถนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบในราคาถูกลง ลดต้นทุนด้านวัตถุดิบได้อีกด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม:


ที่มา : M Report