ACAT ร่วมกับ กฝผ. ตอกย้ำความเป็น 4.0 เสนอโซลูชัน "Chilled beam" ผลักดันวิศวกรรมปรับอากาศไทยมาตรฐานสากล

อัปเดตล่าสุด 1 ธ.ค. 2561
  • Share :
  • 1,347 Reads   

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (Air-conditioning Engineering Association Of Thailand - ACAT) จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 เสนอการใช้งานระบบอากาศประหยัดพลังงานแบบ Chilled beam โดยมีการนำมาใช้นำร่องในอาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.)  ที่ได้รับการรับรอง LEED ในระดับ PLATINUM   ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินระดับนานาชาติที่แสดงถึงมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารสีเขียว ที่ดำเนินการโดยองค์กรที่เรียกว่า U.S. Green Building Council (USGBC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

LEED เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดในยุคที่กระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการยอมรับในด้านการตรวจสอบและประเมินว่าอาคารหรือชุมชนที่พักอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคารและช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร โดยที่ผ่านมามีอาคารดังๆ สถาปัตยกรรมระดับโลกมากมายที่ให้ความสำคัญกับ LEED รวมถึงอาคารชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง

ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งวิศวกร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นและเครื่่องปรับอากาศ  ซึ่งภายในงานมีการสัมมนาวิชาการนำเสนอการใช้งานระบบอากาศประหยัดพลังงานแบบ Chilled beam โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ที่เป็นผู้นำระบบ Chilled beam มาใช้อาคารสำนักงานใหม่สูง 20 ชั้น ที่ชื่อว่าอาคาร “EGAT Headquarters” หรือ อาคาร ท.103 เป็นที่แรกในประเทศไทย มาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 


 

ระบบอากาศประหยัดพลังงานแบบ Chilled beam เป็นระบบปรับอากาศที่เดินท่อน้ำเย็นเข้าไปยังพื้นที่ปรับอากาศเพื่อกระจายความเย็นลงมายังบริเวณคนทำงาน (แทนการใช้ท่อส่งลมเย็นและพัดลมของระบบปรับอากาศที่ใช้กันทั่วไป แต่ยังต้องส่งอากาศแห้งในปริมาณน้อยกว่าระบบเดิม เพื่อการเติมอากาศบริสุทธิ์และลดความชื้น) ช่วยลดพลังงานพัดลมในการกระจายความเย็นลงกว่าร้อยละ 60 และเมื่อรวมกับการออกแบบเปลือกอาคาร และระบบอาคารต่างๆทำให้ลดการใช้พลังงานลงได้กว่าร้อยละ 30 ถ้าเทียบกับอาคารอนุรักษ์พลังงานทั่วไปในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังทำให้ลดความสูงของอาคารในแต่ละชั้นลงได้ เนื่องจากขนาดท่อส่งลมเหนือฝ้าเพดานที่เล็กลง

 

Chilled beam  เป็นเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  การนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาปรับใช้ในการดำเนินงานของ กฟผ. และพื้นที่อื่นๆ ในอนาคตจะเป็นการผลักดันการใช้เทคโนโลยีในวิศวกรรมปรับอากาศไทยให้มีมาตรฐานในการปรับใช้ระบบปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานสากล
 
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ได้เริ่มก่อตั้งในครั้งแรกเป็น “ชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (AIR-CONDITIONING ENGINEERING CLUB OF THAILAND)” โดยเชิญชวน วิศวกรระดับแกนนำที่อยู่ในวงการวิศวกรรมปรับอากาศมาร่วมกันคิด ช่วยกันสร้างองค์กรให้เป็นรูปธรรมเป็นศูนย์รวม ทางวิชาการ ปัจจุบันที่ตั้งของ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (ซ.เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีสมาชิกกว่า 1000 คน ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ อาทิเช่น ผู้รับเหมา, วิศวกรที่ปรึกษา, ผู้จำหน่าย, ผู้ผลิต, นักวิชาการ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในวิศวกรรมปรับอากาศ


ที่มา : M Report