“พาณิชย์” ชี้ ไทยไม่ร่วมตอบโต้ทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีภายใต้ WTO

7 มี.ค. 2561
  • Share :

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่ากระทรวงพาณิชย์จะร่วมฟ้องร้องสหรัฐฯ ภายใต้ WTO ร่วมกับประเทศคู่ค้าที่ได้รับความเสียหายจากการออกมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ นั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศให้ขึ้นภาษีเหล็กนำเข้าภายใต้มาตรา 232 ของ Trade Expansion Act ของสหรัฐฯ แต่อย่างใด เป็นเพียงการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เท่านั้นว่า มีแผนที่จะขึ้นอัตราภาษีเหล็กนำเข้าที่ร้อยละ 25 และอลูมิเนียมที่ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลมาจากรายงานการไต่สวนสินค้านำเข้าภายใต้มาตรา 232 ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทย

“แผนการขึ้นภาษีดังกล่าวเป็นการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ภายใต้มาตรา 232 ของ Trade Expansion Act ปี 1962 ซึ่งระบุให้มีการเปิดไต่สวนการนำเข้าสินค้าที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ (national security) ของสหรัฐ โดยไม่ใช่การใช้มาตรการ Safeguard  ทั้งนี้ ในอดีตสหรัฐฯ ก็เคยจัดทำรายงานการไต่สวนสินค้านำเข้าภายใต้มาตรา 232 ว่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าอื่นๆ เช่นกัน ได้แก่ น้ำมันดิบ และเหล็กแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการประกาศใช้มาตรการทางการค้าใด ๆ” นายสนธิรัตน์กล่าว

อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการวางแผนรับมือและลดผลกระทบจากการใช้มาตรการของสหรัฐฯ ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที


ที่มา : M Report