กสอ. เร่งดัน SMEs 1,400 ราย หวังเจาะตลาดธุรกิจออนไลน์ไทย-ญี่ปุ่น เชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

อัปเดตล่าสุด 9 เม.ย. 2561
  • Share :

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทยตามโครงการ Digital Value Chain ผ่านแพลทฟอร์ม T-GoodTech (Thailand Good Technology) จับคู่ธุรกิจออนไลน์แบบธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) ตั้งเป้าปีนี้ดึงผู้ประกอบการทุกสาขาอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ 1,400 ราย เล็งเชื่อมโยงไปยัง J-GoodTech ของญี่ปุ่น

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาจึงจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ ผู้ประกอบการ SMEs หลายรายก็ได้หันมาใช้เทคโนโลยีในด้านการผลิตมากขึ้น ทั้งระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) การทำงานโดยระบบหุ่นยนต์ (Robot) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ (e-Commerce) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

“เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป แน่นอนว่ารวมถึงพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ด้วย ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce เองก็เติบโตและกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจัดทำเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (T-GoodTech) ภายใต้โครงการ Digital Value Chain ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Capacity Upgrading and Transforming) โดยเฉพาะการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ผ่านการสร้างแพลทฟอร์ม T-GoodTech ของไทย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถมีช่องทางในการจับคู่ธุรกิจระหว่างกัน”  

นายกอบชัยยังกล่าวต่ออีกว่า “การพัฒนาแพลทฟอร์ม T-GoodTech และการเชื่อมต่อสู่แพลทฟอร์ม J-GoodTech ของญี่ปุ่นนั้น กรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ตลาด Online รวมถึงการเชื่อมโยง ไปยัง J-GoodTech ในอนาคต ซึ่งขณะนี้กรมฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ T-GoodTech พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว และได้มอบหมายให้กองต่าง ๆ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยล่าสุดมีกว่า 300 ราย และตั้งเป้าว่าจะเพิ่มเป็น 1,400 ราย ให้ได้ภายในปีนี้”

 “เราได้เข้าร่วมกับ SMRJ อยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อเราปรับมาเป็น T-GoodTech แล้วเราก็จะขอความร่วมมือกับ SMEs ญี่ปุ่น ให้เข้ามาลงทะเบียนร่วมกัน โดยหวังว่าในอนาคตจะเกิดการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ หรือการรับจ้างผลิตเพิ่มตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึ้น”

พร้อมปิดท้ายด้วย “ทางกรมฯ มีแผนใช้ T-GoodTech เชื่อมโยงไปยัง HKTDC ของฮ่องกง และ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายในภูมิภาคและระดับสากลต่อไปด้วย”


ที่มา : M Report