ส.อ.ท. จับมือ Denso Japan พัฒนาระบบ Lean Automation นำร่องโดย 5 บริษัทสมาชิก

อัปเดตล่าสุด 15 มิ.ย. 2561
  • Share :
  • 508 Reads   

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายเกรียงไกร  เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) นายยงเกียรติ  กิตะพาณิชย์ รองประธาน สม. เป็นผู้แทนประธาน ส.อ.ท. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) สถาบันไทย – เยอรมัน (TGI) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) (TPA) และคณะกรรมการ F.T.I. Lean Automation ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เด็นโซ่ ประเทศญี่ปุ่น (Denso Japan) เพื่อพัฒนาระบบ Lean Automation ในภาคอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ Denso Japan ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Lean Automation โดยการนำคณะผู้เข้าร่วมงานมาศึกษาดูงาน LASI Showcase และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบ Lean Automation ให้กับ 5 บริษัทสมาชิกของ ส.อ.ท. ประกอบด้วย บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด บริษัท โอ.อี.ไอ.พาร์ท จำกัด และบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการพัฒนา Model Line ให้เป็นต้นแบบ ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาจาก Lean Manufacturing to Lean Automation ในภาคอุตสาหกรรม
 
โดยทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นต่อกันว่า จะตั้งใจพัฒนา Model Line ใน 5 บริษัทให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และขยายข้อตกลงความร่วมมือกับไทยในการพัฒนา Lean Automation ไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้มากขึ้นในอนาคต