บีโอไอ (โซล) ชวนนักลงทุนเข้าร่วมลงทุนใน New S-Curve

12 ก.ค. 2561
  • Share :

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล (บีโอไอ ณ กรุงโซล) เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน วันที่ 3-7 กค 2561 ที่เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการจัด Thai Pavilion ครั้งแรกในงาน “The 11th Int’l Green Car Korea” ปีที่ 11 ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการด้านยานยนต์ไฟฟ้า และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านยานยนต์ไฟฟ้าของ ICAT และการร่วมงาน “IoT-Appliance Robot Fair” รวมทั้งจัดงาน Breakfast Seminar ชื่อ Thailand 4.0 : “Plug-In Thailand, Step in ASEAN” เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการลงทุนของไทยในอุตสาหกรรม New S-Curve และ EEC

ทั้งนี้ คณะฝ่ายไทยนำโดย นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ (เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล) เป็นประธาน นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล (ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน) และเจ้าหน้าที่จากบีโอไอ และ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) รวมทั้งผู้ประกอบการจากไทย อาทิ บริษัท Tropical Tech ผู้แทนจากสมาคม Thai Automation and Robotics Association (TARA) เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนั้น คณะได้เข้าเยี่ยมชมและสร้างเครือข่ายด้านยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ เพื่อเชิญชวนนักลงทุนเกาหลีเข้ามาลงทุนในไทยอีกด้วย


ที่มา : M Report