สสว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด

อัปเดตล่าสุด 18 ก.ค. 2561
  • Share :
  • 491 Reads   

สสว.เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ตาม “โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับ SMEs”  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย กับ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัดเพื่อขยายช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ SMEs 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เปิดเผยว่า ตามที่ สสว.ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ชื่อโครงการ “ โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับ SMEs ” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาช่องทางการตลาด สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ซึ่ง สสว. ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 3,000 ราย 

ในปีนี้ สสว. ยังคงเดินหน้าต่อในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันในทุกมิติ พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ SMEs 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงเห็นว่าโครงการตลาดต่อยอด ฯ มีหลายมิติ ที่สอดคล้องกับการส่งเสริม SMEs ของ สสว. ซึ่งจะเป็น platform  ทางการตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการ การเพิ่มช่องทางจำหน่ายใหม่ทั้งออฟไลน์และออนไลน์  การสร้างเครือข่ายการค้าด้วยการเชื่อมความต้องการซื้อทั้งในและต่างประเทศกับสินค้าเพื่อผลักดันยอดขายให้ SMEs ตลอดจนเป็นการให้บริการที่ครบวงจรในการสนับสนุนและแก้ปัญหาให้ SMEs 

สสว.จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ตลาดต่อยอด เออีซีจำกัด ในการติดอาวุธทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของทั้งสองฝ่าย สามารถต่อยอดสู่ระดับประเทศและก้าวไกลไปถึงระดับสากลโดยคาดว่ากิจกรรมที่จะสามารถเริ่มได้ในปีนี้คือ การจับคู่ธุรกิจโดยสสว. จะจัดงาน SME ONE FEST ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ส่วนกิจกรรมในปีหน้าได้วางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันอีกหลายมิติ อาทิ กิจกรรม 100 ตลาด โดยนำผู้ซื้อจากตลาดชั้นนำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาหาซื้อสินค้าที่ตลาดต่อยอด กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ  SMEs ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  CLMV  หรือจีน มาร่วมกิจกรรมทุกเดือน และจะมีการจัดอบรมให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

นายธนฑิต เจริญจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับทาง สสว. ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs มาโดยตลอด เช่นเดียวกับโครงการ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์ศูนย์ค้าส่งครบวงจรแห่งภูมิภาคอาเซียน เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และอยากสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เติบโตแบบก้าวกระโดดในเวทีโลกการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญ ในการเพิ่มขีดความสามารถและดึงศักยภาพผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรม

โดยโครงการฯ ได้วางแผนสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของ สสว. แบบ 360 องศา ออฟไลน์มีการจัดเตรียมพื้นที่ขายภายในโครงการฯ ส่วนออนไลน์มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ส“ต่อยอดออนไลน์”ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการขาย ขยายธุรกิจส่งออกแบบไร้ข้อจำกัด มีศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยบริหารจัดการในทุกด้าน อีกทั้งเสริมแกร่งด้วยการจัดกิจกรรมสรรหาคู่ค้า Trader, Buyer ในและต่างประเทศที่มีศักยภาพมีกำลังซื้อ มาพบปะและเจรจาธุรกิจกันโดยตรง (Business Matching)ให้ก่อเกิดประโยชน์สำหรับผู้ประกอบไทยที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ สสว. สัญญาความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ในวงกว้าง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในความร่วมมือกันครั้งนี้

ศูนย์ค้าส่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์บนเนื้อที่ 160 ไร่ทำเลทองทางการค้า เลยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพียง 7 กม. ประกอบไปด้วย 10 อาคาร รวบรวมสินค้าคุณภาพครบครันกว่า 1,000,000 เอสเคยู ถูกครบจบที่เดียว และเพียบพร้อมด้วยบริการครบวงจรภายในโครงการฯ อาทิ โกดังเก็บสินค้า, ศูนย์ขนส่งอาเซียน, ศูนย์บริการข้อมูลทางธุรกิจ, สถาบันการเงิน,ระบบตรวจมาตรฐานสินค้า, ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, SME Solution Service Center, ศูนย์แสดงสินค้าขนาด 5,000 ตร.ม. ฯลฯ


ที่มา : M Report