บอร์ดกนอ., การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), การนิคม

บอร์ดกนอ. เล็งปรับภาพลักษณ์ใหม่ หวังดึงเม็ดเงินลงทุน 3.05 ล้านลบ. ภายในปี 2569

อัปเดตล่าสุด 23 ม.ค. 2567
  • Share :
  • 351 Reads   

“ยุทธศักดิ์” นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการ กนอ.ชุดใหม่นัดแรก เล็งปรับภาพลักษณ์ กนอ. ให้เป็น “Investment Enhancer” ส่งเสริมการลงทุน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ เป็นนิคมฯ แห่งความมั่งคั่งสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน ดัน GDP เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย 4% ขณะที่ “วีริศ” พร้อมรับลูก เดินหน้าผลักดันไทย เป็นนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย การลงทุนของภูมิภาคและของโลก

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมบอร์ด กนอ.นัดแรก เมื่อวันที่ 17 ม.ค.67 ที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการ กนอ. ชุดใหม่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพลิกฟื้นการลงทุน เพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าศักยภาพที่มี เห็นได้จากตัวเลขการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างต่ำ โดยจากการสำรวจพบว่า เม็ดเงินลงทุนที่เข้าประเทศเกือบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยในรอบ 20 ปี  

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมอบนโยบายให้ กนอ. ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ด้วยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มการลงทุนในประเทศซึ่งเป็นความปรารถนา “WISH” ของคณะกรรมการ กนอ. จึงต้องปรับบทบาทให้มีหน้าที่ในเชิงรุก โดยแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้ “WISH” จะประกอบด้วย การฟื้นการลงทุน หนุนผู้ประกอบการ และสร้างความยั่งยืน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง มีศักยภาพเพียงพอ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภูมิรัฐศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) 

“ถ้าต้องการจะให้ประเทศไทยเติบโตตามศักยภาพ เม็ดเงินการลงทุนเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4% นั่นหมายความว่า ต้องเพิ่มจาก 23 % เป็น 27 % ถ้าหากการลงทุนในประเทศเท่ากับ 2.6 ล้านล้านบาท นั่นหมายความว่าภายในปี 2569 ซึ่งเป็นไปตามวาระของคณะกรรมการฯ เราต้องการเห็นเม็ดเงินลงทุนในประเทศไม่น้อยกว่า 3.05 ล้านล้านบาท ถึงจะทำให้สัดส่วนการลงทุนเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศจะไม่น้อยกว่า 27 %

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ต้องการปรับภาพลักษณ์ใหม่ เราต้องการให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการลงทุนของโลก และของภูมิภาค ผมใช้คำว่า “WISH” ซึ่งหมายถึงความปรารถนาที่จะเห็นการลงทุนขับเคลื่อนสร้างความมั่งคั่งของประเทศ ต้องการให้ กนอ. เป็น “Investment Enhancer” ผู้ส่งเสริมการลงทุน และต้องการเห็น กนอ. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และต้องไม่เป็นเพียงแค่นิคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ประกอบความมั่งคั่งสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนต่อไป” ประธาน บอร์ด กนอ. กล่าว

ด้านนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวเสริมว่า ความปรารถนา “WISH” ของคณะกรรมการ กนอ. ชุดใหม่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรอบแนวคิด INSPIRE ของ กนอ. ทั้งในด้านสร้างการเติบโตและส่งเสริมการลงทุน การยกระดับการบริการองค์กรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล รวมถึงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย กนอ. ใช้ INSPIRE เป็นแรงบันดาลใจนำพาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยมุ่งสู่สากล ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ  ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ และความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย

“กนอ. พร้อมรับนโยบายและผลักดันให้นิคมอุตสาหกรรมของไทยเป็นเป้าหมายการลงทุนของภูมิภาค และของโลก ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ กนอ. และตามแนวคิดที่ว่า นิคมอุตสาหกรรมต้องเป็นแบรนด์ที่ดีของประเทศไทยด้านการลงทุน เพื่อให้ประเทศไทยเป็น “Land of Infinite Prosperity and Opportunities : ดินแดนแห่งความรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด” จะสร้างแบรนด์ กนอ. ให้ดี เข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้พร้อมรับการลงทุนใหม่ๆ ทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัดต่อไปในอนาคต” นายวีริศ กล่าว

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH