สมอ. เร่งประกาศ

สมอ. เร่งประกาศ "ยางหล่อดอกซ้ำ" เป็นสินค้าควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

อัปเดตล่าสุด 21 ต.ค. 2563
  • Share :
  • 471 Reads   

สมอ. เร่งประกาศยางหล่อดอกซ้ำ เป็นสินค้าควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หลังบอร์ด สมอ. เห็นชอบ พร้อมรถยนต์ขนาดเล็กต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง รวมมาตรฐานอื่นๆ อีก 64 มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ สมอ. เร่งดำเนินการประกาศให้ยางหล่อดอกซ้ำต้องเป็นสินค้าควบคุม พร้อมกับรถยนต์ขนาดเล็กต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง หลังจากที่บอร์ด สมอ. เห็นชอบมาตรฐานดังกล่าว สืบเนื่องจากมีการนำยางรถยนต์เก่าไปหล่อดอกยางซ้ำโดยไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะยางรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถขนสินค้า และรถพ่วง จึงกำหนดให้ยางหล่อดอกซ้ำต้องเป็นสินค้าควบคุม โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ทำ และผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าว จะต้องขออนุญาตจาก สมอ. เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าก่อน หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะไม่สามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อดอกยางภายในประเทศ จะต้องขออนุญาตในการทำจาก สมอ. ก่อน และจะต้องทำสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดร.จุลพงษ์  ทวีศรี  ประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานยางหล่อดอกซ้ำฉบับนี้ ครอบคลุมยางรถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์สำหรับขนส่งผู้โดยสารเกิน 9 ที่นั่ง รวมคนขับ รถขนสินค้า และรถพ่วง โดยยางที่จะนำมาหล่อดอกซ้ำได้ จะต้องเป็นยางที่เคยได้มาตรฐานตาม มอก. 2719-2560 และมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 7 ปี ดูจากปีผลิตข้างแก้มยาง และเมื่อหล่อดอกยางซ้ำมาแล้ว จะไม่สามารถนำมาหล่อซ้ำได้อีก 

ทางด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบมาตรฐานยางหล่อดอกซ้ำ และมาตรฐานรถยนต์ต้องมีความปลอดภัยจากการชนทั้งด้านหน้าและด้านข้าง เป็นสินค้าควบคุมรวม 3 มาตรฐานแล้ว  ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น ชุดคลุมปฏิบัติการสำหรับแพทย์  เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย  และกล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆ อีกรวม 64 มาตรฐาน” เลขาธิการ สมอ. กล่าว 

 

อ่านต่อ:


ที่มา : M Report